Strategisk forskning.

Artiklar/Forskning i tvärvetenskapliga område:

Några viktiga teorier och hypoteser. (2005 - 2023)

I PDF:

WEB - sidor:

IT - AI.

 

 

(*) på spanska.

 

 

      -------------------------------------------------

- Att sammanfatta inriktningen.

 Thomas S. Kuhns paradigmteori blev inte begravt i glömska vid mina forskningsstudier om information, vetenskap, samhälle och system. I mina teorier hävdar jag att paradigm förändringarna är inte enbart vetenskapliga. I enlighet med min doktorsavhandling, varje paradigmhändelse är flerdimensionellt. Allt beror på hur våra normerande tolkningar om tidsrums perspektiv utformas under en bestämd tolknings tidsperiod samt systemteori är inte embart ett modelleringsbegrepp utan även är en artificiell samhällskonstruktion..

Paradigmtolkningar om kriser existerar inte endast på grund av samhällsproblem, problem med resurser, klimat eller överbefolkning. Allt egentligen är beroende på våra tolkningar och förställningar som utformar vår världsbild om en artificiell konstruerade verklighet.

Mitt arbete bör ses som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av min forskning visar tydligt att hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid. Bör arbetets insatsen ses som överskridande.

2022-01-15

 

Julio Rodher.

-------------------

Nätverk för strategisk forksning:

---

1994:

Kognition, Information och Teknologi. (KIT)

--------------------------------------------------

 

 

 

 

- Huvudsidan: