Strategisk forskning.

Söker forskningssamarbete i angivna område:

Några viktiga teorier och hypoteser. (2010 - 2020)

 

      -------------------------------------------------

- Min Bakgrund.

 Thomas S. Kuhns paradigmteori blev inte begravt i glömska vid mina forskningsstudier om vetenskap, samhälle och system. I mina teorier hävdas att paradigm förändringarna är inte enbart vetenskapliga. I enlighet med min doktorsavhandling, varje paradigmhändelse är flerdimensionellt. I det centrala temat om avhandling "Kognitiva villkor för mänsklig utveckling" bevisar jag att allt beror på hur våra normerande tolkningar om tidsrums perspektiv utformas under en bestämd tolknings tidsperiod samt systemteori är inte embart ett modelleringsbegrepp även är en artificiell samhällskonstruktion..

Paradigmtolkningar om kriser existerar inte endast på grund av samhällsproblem, problem med resurser, klimat eller överbefolkning. Allt egentligen är beroende på våra tolkningar och förställningar som utformar vår världsbild till den världsbild blev en artificiell konstruerade verklighet.

------------------

Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Jag söker samarbete/arbete i ovannända forskningsområde. Meningen: att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär kan göra det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

 

Julio Rodher. CV: / Akademiskt intresse:

-------------------

 

1994:

Kognition, Information och Teknologi. (KIT)

--------------------------------------------------

 

 

 

 

- Huvudsidan: