- På grundval av strategiska undersökningar                                                 <<  ()  >>

Tidigare utgåva: Presentation inför "Kognitiva villkor för en hållbar utveckling."

--------------------------------------

Abstract. |   Julio Alberto Rodriguez

Möjligheten att skapa tekniska, normativa och ekonomiska system tillåt oss att bygga konstgjorda strukturer och system utan begränsningar. 

På grund av vår reducerad och dedicerade kunskap att skapa normerade system, tillverka verktyg och maskiner samt tillämpa konstgjorda värderingssystem utformade vi enorma artificiella strukturer och ett särartat mänskligt sätt att tänka, utformade genom bestämda beteende för att tolka verkligheten.

Med den specialiserade verklighetstolkningen, blev dagens vetenskap annorlunda i sin karaktär. Uppfattningen om vad är naturlig blev "logisk enkel": människan var naturens ägare och genom en massiv önskan eller tvångsmässig tolkning om framsteg startade vi en kontinuerlig tillväxt av det konstgjorda.

Tillvägagångssätten för "hållbar" utveckling och globaliseringen gör våra mentala observationer motsägelsefulla om den naturliga verkligheten; eftersom våra observationer är fragmenterade och begränsade av den nuvarande konceptuella världen.

Vår mental disciplin är lämplig för "det konstruerade systemet där vi finns." Vi är anpassade till en värld av konstgjordhet. I sin enorma tillväxt blev det en slags "artificiell moderkaka", i vilken genom sin interaktion och sin strukturerade mekanik blev vi beroende av dess "vänlig" konstgjord dynamik.

Doktorsavhandling om kognitiva villkor för hållbar utveckling (2005) analyserar mänskliga mentala tolkningsfaktorer. Faktorer som genom det ekonomiska, tekniska, sociala, historiska och geopolitiska sammanhanget utformade sitt synsätt om vad är utveckling utan gränser och vad händer vid utvecklingskris och vid gränsen till dess global brytningspunkt, där vi vill tala om hållbar utveckling. Verksamheten kring denna beräknade utvecklingstyp uppstår som ett resultat av den växande resurskrisen, planetens brist på återhämtning, konflikter och föroreningar.

Hållbar utveckling förvärvas av institutionella nivåer, särskilt i utvecklade länder. Antagligen i ett försök att uppnå kontrollerade reformer eller tillåta vissa förändringar i ekonomisk, social, teknisk och reglerad omstrukturering, men, samtidig tillåta fortsatta tillväxten av "produktion och marknader." Därmed i enlighet med följande tes och forskningsarbete påpekas:

 1. Att våra definitioner och visioner om vad utveckling är, kommer från våra kognitiva tolkningar om verkligheten. Våra tolkningar hålls inom en avgränsad och fragmenterad konceptuell värld om vad aktuella kunskaps paradigm ser som verkliga svar för ett problem som är av helhets karaktär.
 2. Den miljön med normer, artefakter, teknisk infrastruktur, kunskap, utbildning, traditioner, hierarkier och erfarenheter, bestämmer betydelsen och perspektivet på hur vi ser utvecklingen, hur den tolkas och tillämpas av oss och hur vår fysiska - biologiska miljö med våra tolkningsegenskaper påverkas.
 3. Vår kognitiva fakultet har blivit en produkt av två världar  som undersöks i detta arbete om systemisk information , olika system som påverkar vårt sätt att se saker och ting; den ena är av konstgjord karaktär jämfört med den andra av naturlig form.
 4. Som en ekonomisk-teknisk infrastruktur är samhället där vi verkar begränsat och begränsar oss, eftersom det är inom det som sektoriella eller specialiserade lösningar eftersträvas, inför den breda och integrerade karaktären av de aktuella problemen om utveckling definierade som miljömässiga. Problem som påverkar vår planet i dess natur att tillåta liv och dess integrerade evolutionära process. 
 5. Ett annat grundläggande mål för detta arbete är att upprätta referenspunkter för ett sätt att observera / tolka komplexa problem, det vill säga; i processen att studera vetenskap och ekologi ur ett kognitivt samlat perspektiv. Med andra ord, att skapa observationsresurser som skiljer sig från de sektoriella:
 • · Kunskapens integration söks för att tolka miljön och mänsklighet på ett systemiskt och helhets synsätt.
 • · Det är nödvändigt att hitta grunden för en ekologisk kognition som i sin tur tillåter fördjupning om en kognitiv ekologi för utveckling och evolution.
 • · Det är från att förstå det dynamiska förhållandet mellan naturlig ekologi och vårt integrerade sätt att tänka ekologiskt vid integrerade förändringar i vårt konstgjorda system, kan finnas möjligheter att säkerställa hur det konstgjorda systemet med stöd av helhets gränssnitt integreras och kan fungera parallellt med livets lagar och naturens villkor.
 • (Nyckelord: system, utveckling, ekologi, kognition, arbete, naturligt, konstgjord, information, integration, system)

   

  ----------------------------------------

   

  ... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

  Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

  Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

  Jag söker samarbete/arbete i ovannämnda forskningsområde. Meningen: att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär kan göra det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

  J.A.R.H  Gbg, september 2020.

   

  ---------------------------------------- Tema son skall översättas:

  - Förord.

  1. - Introduktion.

  2. - Tvärvetenskapliga metoder.

  3. - Utveckling och hållbarhet.

  Del II - Parametrar av modernismen.

  4. - Tolkningar och legitimitet.

  5. - Biologisk historia och social historia.

  -------------------------------------------------- -------

   

  (Göteborg; Ny utgåva: 2019-09-17) Julio Alberto Rodriguez

    Att indexera: Sammanfattning: | Startsida: | Bilaga: |