Det stora strategiska problemet med överlevnad?

 

 

Mitt forskningsarbete bekräftar att det grundläggande och strategiska problemet med mänskligheten är det med sin egen överlevnad. Överlevnadtillstånd som inkluderar aktiviteter som använts på ett specialiserat sätt inom institutioner, företag, militära styrkor och till och med inom politik, i vad som bör uppfattas i sin helhet som strategisk vetenskap.

- Som författare av forskningsuppsatser i en integrerade tolkning av det som ses som ett verklighetsuniversum, bekräftar jag att grunden för en teoretisk och djup lösning av problemet med människans överlevnad i framtid beror på hur vi ser summan av alla problem ur ett strategisk perspektiv om vår liv och dess levande omgivning. Mina slutsatser är tidliga. Men jag har lagt märke till att få förstår verkets omfattning, dess betydelse och konsekvenser.

Mitt perspektiv, är inte alltid under det nuvarande vetenskapliga paradigmets paraplyet. 

Normalt paradigm i dess bekräftelser eller dess normativa idéer om vad som är rätt endast observerar effekter eller konsekvenser men inte orsakerna utanför sin normativa  värld . Således vågar aktörer av den "normala" vetenskapen uttrycka sina åsikter om att avhandlingar och teorier som presenteras utanför deras "akademiska ramverk" är spekulativa exponeringar. 

Emellertid, den enda sanningen som bekräftar mitt uttalande kommer att godkännas genom framtida händelser i sin grad av säkerhet, snarare än att avvisas för vissa litterära fel.

- Jag har påpekat att mänskligheten med dess inflytelserika aktörer i spetsen har skapat en värld som inte motsvarar den verkligheten som möjliggör livets framtida utveckling. Vi lever utanför den vitala verkligheten.

Vi lever i en förvrängd spegel av den verkligheten som gav oss liv och dess respektive evolutions utveckling. En spegel konstruerad med accelererat entropi och extremt förändrad. Det är en spegelverklighet så mental suddig att en sann verklighet är antingen i drömmarnas värld eller i  mardrömmarnas verklighet.

Naturlig verklighet i sin tur anklagas av vår konditionerad kultur och civilisation som vild. Enligt vår definierad kultur, den naturliga verkligheten antas vara ursprunget till vårt våld, vår bestialitet, vår destruktiva förmåga, vår kroniska falskhet. Men sanningen är att på grund av vårt framkallade och avvikande beteende, är globala kriser och kaos i närheten på grund av vår förvrängd spegeln som kallas framsteg i stället för hägringar i öknen.

Vi har gjort misstag i mer än 7000 år. Fel som samlas i vårt kollektiva eller individuella undermedvetna. 

Vi har ackumulerat nya fel i våra idéer om ekonomi, stat, vetenskap, värde och framsteg för att mätta våra rutiner för vår "utvecklings existens". Vi har gjort det stora misstaget att känna oss ägare till den naturliga världen som om det var en enkel leksak i händerna på traumatiserade barn.

Vilka är de största problemen och deras inverkan.

  • Avsaknaden av ett gränssnitt som bestämmer reglering mellan det så kallade naturliga systemet mot den sunda men begränsade utvecklingen av det konstgjorda systemet.
  • Avsaknaden av att skapa en korrekt informationskälla mellan planetens naturliga produktion, människors arbete och människors behov av basresurser i en hållbar jämvikt (infologisk förslag) .
  • Det mänskliga felet i att tro att mekanismen för ekonomisk spekulation baserad på konstant tillväxt är en symbol för framsteg. Detta fenomen av "ackumulerat dödvärde" är faktiskt en cancerframkallande process för naturen och för artens överlevnad i förhållande till planetens liv.
  • Inom det definierade som ett konstgjort system, i dess permanenta struktur där det ekonomiska delsystemet är katalysatorn för både det normativa delsystemet och det tekniska delsystemet. Det är det ekonomiska delsystemet som utarmar,  förstör och utplånar planetens livsprojekt.
  • Förekomsten av normativa och tekniska system är inte nödvändigtvis ett bakslag för mänsklig evolution, men dessa system måste bli beroende på ett informationssystem som är mycket nära naturens kosmologiska lagar.
  • Varje naturligt informationssystem är inte en svart låda liksom alla konstgjorda informationssystem. Därför måste varje gränssnitt  mellan alla naturliga principer och konstgjord utveckling i dess relation är som relation mellan helhetssystem framför dess begränsat inneboende system.
  • Definitionen av utveckling är felaktig, enkel och unipolär. Utveckling mäts inte genom ackumulering av symboler, makt i valutor, vapen eller komplexa konstgjorda system. Verkligheten om livet och dess utveckling måste mätas i dess naturliga evolutionära resultat ur dess biologiska, psykologiska och transcendentala evolution (inte endast som ackumulationsutveckling).
  • Tillväxtacceleratorn (död material ackumulering) är i stället en decelerator för människans utveckling och en katastrofal nedgång i människans bio-psykologiska-evolutionära perspektivet.
  • Avsaknad av resursautonomi, självförsörjning, regional produktion av överlevnads varor och avsaknad av säker regional energi inför kriser.
  • Babbeltornens syndrom: specialister förstår inte varandra och integrerade lösningar är endast deformerade lösningar, beroende på inflode och utflode av inhadlad budget på nationell och global nivå:

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

---->   Julio Alberto Rodriguez H. (LinkedIn: Julio Rodher)

 

----> Mänskligt strategiskt problem för överlevnad: (2)

 

 

 
 ---->   (Skrifter på svenska :)