förslag till utveckling och fördjupning i angivna ämne:

- Treenighet som enhetlig mental utveckling.

- Artificiell Intelligens i balansgång.

- Naturliga System, Artificiella System.

- Vetenskapens normer eller misstag?

- Praktisk, eller gudomligt strategi?

- Informationssystem och historia:

- Historia och vägen till vetenskap:

- Psykohistoria och medvetenhet:

- Nya forskningsverktyg, en belastning?

- Strategisk Styrning eller Politik?

 

----------------------------------------------

Kognition, Information och Teknologi. (KIT)

Kognition och IT:

 

 

 

 Julio Rodher. CV:

- Huvudsidan: