Forskning för samarbete i angivna ämne:

 

- Intelligens och naturtillstånd:

Treenighet som enhetlig mental utveckling.

- Evolution och trascendental intelligens.

- Artificiell Intelligens i balansgång.

- Naturliga System, Artificiella System.

- Vetenskapens normer eller misstag?

- Praktisk, eller gudomligt strategi?

- Informationssystem och historia:

- Historia och vägen till vetenskap:

- Psykohistoria och medvetenhet:

- Nya forskningsverktyg, en belastning?

-------------------

- Teori om Krig och konflikter

- Strategisk Styrning eller Politik?

- Geostrategi eller geopolitik?

 

----------------------------------------------

Kognition, Information och Teknologi. (KIT)

Kognition och IT: (SP)

 

 

 

----------------------

Julio Rodher. CV: / Akademiskt intresse:

 

 

 

- Huvudsidan: