Söker forskningssamarbete i angivna ämne:

Här presenteras några viktiga teorier och hypoteser i resumerad form. (2010 - 2019)

 

      -------------------------------------------------

- Bakgrund.

 Thomas S. Kuhns paradigmteori blev inte begravt i glömska vid mina forskningsstudier om vetenskap, samhälle och system. I mina teorier hävdas att paradigm förändringarna är inte enbar vetenskapliga. I enlighet med min doktorsavhandling, varje paradigmhändelse är flerdimensionellt. I det centrala temat om avhandling "Kognitiva villkor för mänsklig utveckling" bevisar jag att allt beror på hur våra normerande tolkningar om tidsrums perspektiv utformas under en bestämd tolknings tidsperiod samt systemteori är inte embart ett modelleringsbegrepp.

Paradigmtolkningar om kriser existerar inte endast på grund av samhällsproblem, problem med resurser, klimat eller överbefolkning. Allt egentligen är beroende på våra världsbild i tolkning om våra konstruerade verklighet. Därmed det är inte ovanligt att avhandlingen var och är i motström till de vetenskapliga standarder och möte inte så stor intresse. Arbetet och dess godkända resultat fick inte ett budgetstöd för fördjupning i ett officiellt sammanhang. Emellertid mitt forskningsintresse växte i att fördjupa mig i dess ämnetsinnehåll och strategiskt värde .

Jag har arbetat (2005- 2019) på egna villkor och helt oberoende av institutionell stöd. Personligen inser jag att forskningen visar sitt värde: Tolkningar om resultat, mål och förutsättningar blir till en viss grad beroende på förståelse och intresse inom den normerade vetenskapliga omgivningen, men samtidigt tvivlar jag på deras stöd. Övergripande värde om forskningsarbete under  benämning "strategisk forskning" kommer emellertid att visas tidligt under närmaste framtid.

Julio Rodher. CV: / Akademiskt intresse:

-------------------

Översättning som ännu inte har granskats:

1994:

Kognition, Information och Teknologi. (KIT)

--------------------------------------------------

 

 

 

 

- Huvudsidan: