Söker forskningssamarbete i angivna ämne:

 

-------------------

-------------------------------------------------

Julio Rodher. CV: / Akademiskt intresse:

 

----------------------------------------------

1994:

Kognition, Information och Teknologi. (KIT)

--------------------------------------------------

 

 

- Huvudsidan: