(2019/22)

CV: Julio A. Rodriguez H. (Julio Rodher)

 

Ansvarig för "Nätverk för Strategisk forskning" :

 • Namn:    Julio Alberto Rodríguez H.
 • Ursprung:      Cochabamba Bolivia.
 • bosatt För närvarande; i Sverige
 • Linked-in: Julio Rodher.
 •  Post.Dr. Naturliga vs. artificiella System             

 

utbildning

Examen i Sverige med följande grader:

 • Ph. D. Kognitionsvetenskap (2005)
 • M. SC. Tvärvetenskap.           (2001)
 • M. SC. Information System.                   (1995)
 • Kandidatexamen informationsystem. (1993)
 • Ingenjör i Elektronik och IT.                (1991)

Institutioner: GTI. GU, CTH, HH, UV, SUA, ITU.

 

erfarenhet

 • Sverige:
 • Spanien:
 • Chile:
 • Bolivia:
 • Vision :

Språk av eget intresse:

 • Spanska.
 • Svenska.
 • Portugisiska.
 • Italienska.
 • Norska.
 • Quechua.

 

Hypotes  om

Aktuell forskning:

 • -  Strategier på Makro- och Mikronivå.
 • - Teorier och modeller för helhets utveckling.
 • - Komplexa system: naturliga och artificiella.
 • - Teknik Information, Kommunikation. (TIC).
 • - Tillämpad och integrerad kognitionsvetenskap
 • - Ekologiska, tekniska och sociala system.
 • - Integrerad strategisk forskning. (helhetsvision)

 

teorier:

E-post : (e-post) / LinkedIn: Julio Rodher

    julialbro@gmail.com  (personlig) 

jar@supervivir.org   (Organisation)  
   ----> 
CV i PDF- format:

Tel:

 •  + 46 - 70 2202512 (Sverige) 
 •  +591 - 77980449 (Bolivia)
 • - Uppdaterad: 07-07-2019   

 

- CV, Sida 2:

  Nuvarande projekt : | Sidor:  | dokument: 

 

 

 

 -- Julio A. Rodriguez H. / livserfarenhet / CV: Sverige, 2019-2020

 

 

Född i  BOLIVIA, vid utformning av flerkulturell identitet utvecklade jag ett flerfaldigt perspektiv. Min karaktär och personlighet byggdes via kontraster som grundade min motivation till vad jag är idag och vad jag förväntas göra under min livstid.

 

I CHILE blev jag härdad genom vad skulle kallas för "intensiva erfarenheter" och upplevelser om hur olika samhälle utformas under tolkning av sociala -politiska och ekonomiska omständigheter via intressekonflikter.

Det stora utrymmet för kunskap/forskning på akademisk nivå samt den pragmatiska nivån för kunskap fick jag i Kungariket SVERIGE.

 

Nyfikenheten att förstå orsaker, relation, samverkan, interaktionseffekter och systemiska konsekvenser, blev bakgrunden för mitt forskningsintresse på ett strategiskt plan.

 

Mina erfarenheter och verklighetstolkningar byggdes genom integrerade observationer om händelser i tids och rumsperspektiv samt på den hybrida livsinlärningen. .

 

 - Jag definierar min aktuell identitet internationellt, fast jag måste erkänna att i nuläget är livet i Sverige integrerade i min dagliga verksamhet.

_____________________________________________________

Arbetsliv erfarenhet.

 

Grunderna:

Det är inte företag eller tillverkningsprocedurer som i första hand gav och ger mig djupare kunskaper och erfarenheter. Det är nationella aktiviteter, anpassning, kultur, utveckling, kris, lösning på sociala och individuella problem, grupp konsensus, komplexa beslut, intresseorganisationer, inflytelserika aktörer, teknologiska lösningar, allt i samband med omgivning och olika geo- strategiska tolkningar, allt sammanfogade.

Min forskning gäller framförallt relationer mellan vad skall definieras som naturliga system visavi artificiella system och hur bör tolkas dess gränssnitt.

 

Erfarenhet mellan länder, markanta erfarenheter:

 • Bolivia, Relationer med ordning - kaos, stabilitet - instabilitet, utvecklings kontraster. Kunskap om traditioner, dogmer och förvrängd hierarki. Primär observation av hur mänskliga feltolkningar skapar tekniska, normativa och sociala problem och dess orsaker.
 • Chile, baserat på tre netto upplevelser: politisk, produktiv och strategisk: kontraster mellan Allende och Pinochet regeringsperioder. Berikad av netto observation på mänskliga beteenden, deras politisk - tekniska handlingar, dogmatiska och icke formella övertygelser och deras sociala system.
 • Spanien, konstant återgång till att förstå identitetsursprung, misstolkning av vad tolkas som framgång, utformning av sociala grupper vs. mänskliga hjordar samt tecken på empati, erkännande, närhet eller avsaknad av identitet.
 • Sverige, Återgången till västerländska pragmatiska syn. Den tekniska färdigheten och den kronologiska och rutinmässiga livsordningen. Summan av breda teoretiska, akademiska och specialiserade erfarenheter.

Eget intresse: mellan förmåga till specialiserad kunskap och integrerade kunskaper  ägnar jag mitt intresse åt integrerade aspekter och samverkan mellan discipliner. Detta utesluter inte elementära aspekter av ett system, det vill säga att kunna utveckla både en operativ- logistisk- så som en strategisk vision om vad verkligheten är.

_______________________________________________________________________________

 

Upplevelser inom företagsområde:

 

Sverige: 1975- 1981

Tidiga år: Liseberg, Volvo Car, bilmekanikers tjänst, gaffeltruck förare i Göteborgs Stuveriet, lärare i Studiecirklar, språk lärare.

 

Sverige: 1982 - 2010

Arbetserfarenheter:

 • Tekniker och forskningsingenjör på datorteknik vid Chalmers universitet (CTH).
 • Forskning och IT-utveckling inom tillämpad miljövetenskap.
 • IT-stöd i temaämnen vid Göteborgs universitet.
 • Anställd på doktorandtjänst, doktorsexamen inom tillämpad kognitiv vetenskap.
 • Lärare i datavetenskap vid Högskolan i Halmstad.
 • Ansvarig för IT-plattformsprojektet vid Göteborgs universitet.

 

Chile: 1970-1974

 • Antofagastas fiskeriföretag, personal ombord.
 • Motorola Dotterbolag: Efter ett fullständigt IQ/EQ test fick jag tillträde till prototypteknikers avdelningen.
 • Övriga positioner i samma företag, försäljningsrevision, kvalitetsnormer och kontroll.
 • Under Allendes regering: Planering och produktivsamordning i bolaget.

 

Bolivia: (2013- 2016) Periodviss: Projekt utformning och försök att fullfölja ett arbetsprogram för "Nätverk för Strategiska Studier".

Med tanke på de enorma svårigheter att tillgodose de offentliga administrativa oklara normer och de ständigt förändrade regler samt bristen på stödinfrastruktur, detta intressanta projekt kunde inte fortsätta. Emellertid uppnådde jag stor erfarenhet med avseende på tolkning om de aktuella, historiska, geografiska, kulturella och tekniska begränsningar som en Stat/nation under utveckling har; främst problem i form av multietniskt och motsägelsefulla intressekonflikter av ekonomisk karaktär.

_______________________________________________________

Nuvarande arbetsintresse: 2018- 2022

 

Mina intresse, motivation och erfarenhet förvärvades vid upplevelser, praktiska erfarenheter, utredning och studier/forskning av komplexa beteenden. Tolkning av olika tekniska - sociala läge samt mänskliga artificiella tillämpningar och dess konsekvenser blev föremål för grundforskning. Detta innebär att mina kunskaper har uppnått både en operativ-logistisk så som en strategisk vision om hur verkligheten är utformad i olika samhälle och under olika omständigheter.

- Mitt arbetsintresse täcker forskning, utredning och utveckling, samt praktiska propositioner om problemlösning ur ett integrerat perspektiv.

 

Vad gäller arbetsplats, skulle jag vilja fortsätta att vara bosatt i Göteborg.

- Om det finns regeringar, viktiga institutions enheter eller forskningscentra som anser att mina bidrag är eller kan vara intressanta eller lämpliga, kan dessa aktörer kontakta mig.

- Eftersom området för mina strategiska studier tar aktuella vetenskaper som forskningsobjekt, måste förstås att ramverket för min konceptuella värld om nuvarande vetenskap är både inom och utanför normparadigmet och dess andra "artificiella befästelser". Därmed kommer jag inte fylla varenda inkapslad ansökningsformulär.  Vid intresse för samarbete kontakta mig via telefon eller e-post:  Allt viktigt om mig finns redan publicerad. Vid samarbete är personlig kontakt nödvändig.

 

________________________________________________________

SPRÅK (max 7+)

 • Spanska  +++++++
 • Svenska  +++++++
 • Italienska ++++
 • Portugisiska +++
 • Norska. ++
 • Engelska ++

_____________________________________________________

REFERENSER:

ONU: ACNUR. – Bolivia: period: H. Banzer till E. Morales. - Chile: period S. Allende till A. Pinochet. – Sverige:, O. Palme, I. Carlsson. - Spanien: Regioner.

_____________________________________________________

AKADEMISKA MERITER.

 

 •  Postdoktoral egen forskning (2010 - 2022). Relation mellan Intelligenta naturliga - och konstgjorda system. Historien om naturliga/artificiella beteende. Makro- och mikronivåstrategier. Makroproblem av mänsklig överlevnad. Komplexa Intelligenta System.
 • Doktorsexamen i Kognitionsvetenskap (2000-2005) Examensarbete vid Göteborgs universitet efter tvärvetenskaplig studie, (480 +240 studiepoäng enligt EU-utvärdering) av universitetsutbildning: System, Teknik, Samhällen och Hållbara system.
 • Ms. Tvärdisciplin. (1999-2001) Kombinerad summa av uppgifter och teorier om förhållande mellan discipliner som inkluderar teknik, ekologi, tillämpad miljö, internationella relationer, ekonomins historia, systemteori, datavetenskap, utveckling och kognitiv vetenskap. 
 • Magister: Systemvetenskap/info-system. (1993-1995) Program för universitetsstudier vid Göteborgs universitet som kombinerar systemvetenskap och naturens systemteori, kompletterad med informationsteknik. (270 studiepoäng i Sverige).
 • Bachelor of Social Sciences - IT. (1990-1993) Program och kombinerade studier av samhällsvetenskap och datavetenskap, som motsvarar en kandidatexamen och genomförs vid Göteborgs universitet. Totalt 210 studiepoäng i Sverige.
 • Ingenjör i elektroteknik och kommunikation (TIC) (1988-1990) Program för studier inom elektronik och telekommunikationsteknik, godkänd vid Göteborgs Tekniska Institut (GTI) och med praktik som forskaringenjör i CTH. (Tekniska Universitetet Chalmers).

------/ 2015-2022. Ansvarar för ideell  "Strategiskt forskningsnätverk". - Dess mål: studier, utveckling och forskning om naturliga visavi konstgjorda system. Forskning i att lösa komplexa och strategiska problem. Geo- strategier för samhällen eller regionernas överlevnadsvillkor i en hållbar/social miljö.

 

Några publicerade artiklar på svenska:

Söker forskningssamarbete i angivna ämne:

----------

Publicerade artiklar på spanska: https://supervivir.org/docu.html

--------------------------------------- https://supervivir.org/docu0.html___ 

-------------------------------------   https://supervivir.org/docu00.html

____________________________________________

 

Godkända kurser, korta program:

Identificación

Condición

Área

País

Preuniversitario

Aprobado

Ingeniería

Bolivia.

Examen de Ingreso

Aprobado

Ingeniería

Bolivia.

Examen, primer año.

Aprobado

Medicina

Bolivia.

Comunicación social

Aprobado

Administración

Chile

Planificación Industrial

Aprobado

Técnica

Chile.

Técnica automotriz

Aprobado

Técnica

Suecia

Electrónica aplicada

Aprobado

Técnica

Suecia

Diseño Electrónico

Aprobado

Técnica

Suecia

Sistemas en UNIX

Aprobado

Técnica

Suecia

Estudio sobre Europa

Aprobado

Interdisciplinar

Suecia

__________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Intresserade institutioner kan kontakta mig via e-post: julialbro@gmail.com  eller

Tel:  0046 702202512 / Plats: http://supervivir.org

--------------------

 

Sammanfattning om arbetsintresse extraherat från mina publikationer via Linkedin.

 

https://www.linkedin.com/in/julio-rodher-4b0b4225/  Julio A. Rodríguez H.