Strategiska undersökningar: europeisk posthistoria?

() >
   Inför Europas framtid?
   

Studierna definierad som posthistoria av den nuvarande författaren, har ingenting att göra med Fukuyamas teorier om "historiens slut". Definitionen är snarare deduktiva tillvägagångssätt för att tolka framtiden. De ger upphov till en historisk projektion om olika beslutsprocesser och sociala konsekvenser i nationernas framtid.

Av denna anledning är detta en hypotes. Hypotes om framtiden, fast, med en annan tolkning än de ofta publicerade. Den behandlar konflikten mellan Ryssland och Ukraina och tolkningen av nutid och framtid av en förmodad "världsordning".

---

Ett distorsions- och kraftkort.

Sovjetunionens sönderfall till följd av en ekonomisk maktkonflikt med väst gav upphov till en geostrategi från USA om Östeuropa. Det vill säga multinationella företags agerande på uppdrag av väst och dess ekonomisk-politiska antagna värderingar.

I denna påskyndade plan, genom att införa en effektiv kontrollerad  opinions- och informationsmedia atmosfär, blev det möjligt att rättfärdiga alla handlingar av "förebyggande krig" i den västerländska demokratins namn; skapades virtuella scenarier som förberedde interventioner. Dessa interventioner krävde samtidigt en ekonomisk destabilisering i förväg på de länder som skulle attackeras eller förstöras.

Med dessa handlingar mobiliserades visceralt tränade varelser för att förbereda det interna våld som skulle motivera interventionerna.

Började eran av Matrix eller mental kontrollerade entiteter?

De handlingar som tillämpas i världen skulle kunna tolkas som en återgång till obskurantism eller en nästan global inkvisition men moderniserade av dess instrument för beteendemässig makt över folken, eftersom en enda nästan global sanning påtvingades. Med andra ord, förmågan till eftertanke och reflexionstanke hos majoriteten som befolkar planeten togs bort.

Mer, medborgarnas överlevnadsförmåga togs också bort . Kapacitet blev avhuggen av skilsmässa mellan basresurser och verklighet.

Genom att främja denna strategi för att ersätta verkligheten, med den manipulerade verkligheten av "världsordningen", påtvingades den självmordsverkligheten ändrade till drömmar till att vara i tänkarna. Sålunda halshöggs den mentala tolkningens krafter på verkligheten på det dagliga livet.

I det aktuella fallet, genom att förfalska informationen, skapades en scen så förvrängd och massiv vilka förvisade all reflekterande tanke.

Det är då som en dogmatisk-social rutin av kronisk psykopatologi etablerades. En total förlust av förmågan till aktivt tänkande, den sunda loggen för den kognitiva processen hos individer forsvan; eftersom allt förvandlas till en marginaliserande virtuell process.

De massiva lögnerna globaliserade hatet eller stagnation, de utvecklade också en kroniskt intern osäkerhet hos de "troende" som inte visste hur de skulle ta sig ur ett sånt vansinneshem eller "Babels torn", det som hade ändrat beslut om alla verkliga och personlig situation ur ett icke verkligt perspektiv.

Nedgången av nationer och stater orsakade av denna gigantiska desinformation samlade de värsta scenarion. 

Omvandlingen av dess invånare till självdestruktiva fanatiker om sin yttre miljö och deras sinnes väsen. Invånare som i deras interna beteende inte hittade en lösning på sina egna problem och kunde de bara passivt vänta på den yttre maten av skadlig information.

- Reifiering av territoriella erövringar.

När politiska scenarier som "The Great World Board" tillämpas, föreslagna som en strategi för ekonomisk triunf eller underkastelse;  är dessa planer som tillämpas ur ett arkaiskt arv av dominans. I verkligheten förvandlades ett arv av en missförstådd religion förenat med ett arv av brutal marknadsföring mot regler som tillämpas på civilisationer. Dessa som för närvarande blev tryckta på vårt kollektiva omedvetna, där:

 • Människor är hanterbara pjäser på nöjet av nyckfulla krafter som bestämmer sig för att sätta momentan utvalda i sin tur för att underkuva andra människor.
 • Det ger upphov till idéer om programmerad manipulation av den ena framför den andra; det vill säga, både utvalda och inte utvalda, manipuleras i prishjulet eller materiellt straff, en metod att blir en absolut nödvändighet för objektet.
 • "Ordningsmålen" som kommer från makten måste uppnås, vare sig det är från Mamón eller någon annan effektiv i psykopatologiskt våld.
 • Den omvända ideologin att människor är födda syndare, skapar de som måste offra och förlösa sig själva för att uppnå sitt reglerade pris, inte från himlen, utan materiellt (princip: rik subaltern och lydig fattig tvåa).
 • Den territoriella identitet som uppnås genom den naturliga karaktären hos dess befolkningar blir utbytbar. Det avgörs av de "utvalda" i tjänst.
 • Sålunda, för att bryta säkerheten för en attackerad stat, när den klassificeras som subaltern eller fiende, uppstår "strategier" för aggression eller "laglig" erövring från manipulatorernas makt.

Med den politiska styrelsens strategi (förtingligande av nationerna) kunde de sänka, besegra och förödmjuka, inte en utan många nationer, och deras konsekvens; miljontals oskyldiga dödsfall. Och genom att inte definiera "vinnarna" som direkt ansvariga för sina offer, tillämpas den teorin om objektifiering av de levande, som ständig produktvara till användning om och om igen.

Det som hände med Sovjetunionen (ett land på andra plats av de självvalda i tjänst) gav upphov till en kontinuerlig belägring av dess statsekonomi tills den kollapsade. Det var orsak till en stor karneval av territoriellt firande av den självutnämnda "fria världen".

Försvarare av demokrati och mänskliga rättigheter .

Således släppte ett "demokratiskt väst och försvarare av mänskliga rättigheter" lös all kraften hos sina vapen, sin politik och sin ekonomi och satte i gång straff, sanktioner, blockader och hot ("första världens" lag), för att avancera på miljön, utan att lyssna eller tillåta de definierade underordnade, de kunde inte uttrycka sin önskan om fri integration eller konsensus.

Drömmen var att kuva de besegrade. Så i världen skapades en globalism för att uppnå effektivitet till förmån för icke-demokratiska consernsystem. Den kraften som skulle koncentrera den virtuella rikedomen men inte längre den verkliga; eftersom produktionen av hållbar natur på planeten är i nuläge lidande.

Naturligtvis var det nödvändigt att använda förebyggande krig i marknadsföringsdemokratins namn . Allt under förtingligandet av mänskliga subjekt omvandlade till varor eller hanterbara föremål. Sålunda blev metoderna för totalt ekonomiskt våld, desinformation och krigsrutin. Alla med pjäser flyttade och tränade direkt eller indirekt av opinionsbildare och köpt beställning.

Och kunde de åtminstone vara så bra som de erbjöd?

Det vill säga att vara libertär, demokratisk, rättvis, generös, av framsteg, välfärd eller fred och till och med mänskliga rättigheter försvarare?

 • Tja, tvärtom; det var en återgång till obskurantismens inkubator av drömmar och mardrömmar.
 • Det var nödvändigt att inrätta gränssnitt för en "farisisk" sanning.
 • Alla dessa våldsamma handlingar tillförde också en stor tragedi, förnekade och bekämpade sanningen av information utan skräp, viktig för livets naturlagar.

Framsteg inom social ingenjörskonst.

Mycket kan sägas om fariseisk information eller förförelse sedan de kristna martyrernas tid. Redan då gjorde informationen det dåliga till det goda och det goda kriminaliserades. Det var en uppgift för fariséen eller sadduceiska strategen, men framför allt kom alla dessa destruktiva spekulationer från marknadens manipulator: den utpekade "templets köpman" med sina maktinstitutioner i tjänst.

Informationen som byggdes på bedrägeriet var fulländad. Den formen av information blev effektiv, amorf, dold, tillverkad och organiserad av en växande social ingenjörskonst .

Den smarta sociala ingenjörskonsten som gjorde massorna blinda och döva för verkligheten.

Samhällen på svag grund, blev som hönshus, där man kunde leka med individer omvandlade till något som liknar leken blinda höns, men placerade på kanten av en klippa.

I det aktuella fallet går falskheten i de schemalagda händelserna långt tillbaka. Det senare, att ge upphov till den nuvarande Ryssland-Ukraina konflikten är en katalysator, motsvarar historien om en större konflikt med drömmarna om att alltid uppnå en "egen världsordning".

Årtusendens världsstörning och dess brytpunkt.

Men hur ska trådarna i ett scenario av hägringar som inte på något sätt motsvarar det demokratiska och libertarianska i det nuvarande västet förklaras?

Kommer det att vara nödvändigt att kontrollera allas sinnen för att undvika en sådan sanning?

Nåväl, detta kommer inte att vara nödvändigt, man kan inte leva i en påhittad värld förrän den konstgjorda motorn som rör sina troende stängs av, de som redan sjunker ner i tomrummet när de vaknar upp i den råa verkligheten.

Så det kan inte sägas att det var ett enkelt misstag, som det som hände med invasionen av Irak och de påstådda massförstörelsevapen.

Av denna anledning är det dags att avgränsa denna analys av framtiden med rött bläck:

Den nuvarande rysk-ukrainska konflikten som tidigare organiserats mot Ryssland, planerades också mot Ukraina och Europa och senare mot den vanliga medborgaren i världen. Slutet förstod; inrätta ett säkert system av global domän i stil med "1984"-sagan eller "Fahrenheid 451"; en verklighet av lydiga zombies som befolkar denna planet.

Naturligtvis uppstår nya slutsatser om tidigare händelser som tillämpas på nuet. Symtomrealiteter, som en Brexit och en aktuell Aukus. Verkligheter som, dolda i sina planer för territoriell erövring, definierar ödet för Öst- och Västeuropa.

 Att Öst, tidigare tränat i den absurda drömmen att bli rik och lätt köpa sina drömmar om materiell lyx. Den där öst som, likt en nuvarande trojansk häst, rör sig i ett västerländskt sammanhang i motsats till ett pragmatiskt centraleuropas.

Förresten, även i tal om viktiga politiska personer, avslöjas den programmerade falskheten i dessa veckor eller månader av interslavisk konflikt. Den visar det sanna ansiktet hos en antieuropeisk eller maskerad Aukus av företag med globala syften. Tja, så mycket som verkligheten är dold med sju nycklar, observeras den av dess förgiftade frukter på vad som händer och vad som kommer att hända.

Och tänker på den där "väpnade styrelsen". Beväpnad ja, men med mental och materiell misär; den brädan har krossats och tappat alla sina trådar. Det har lanserat ett självmordsspel förberett för att förändra Europas och världens öde, och inte nödvändigtvis till det bättre.

- Naturlig information och det allvarliga sociala symtomet.

Den som idag förstår att allt har blivit en brutal marknad utan respekt för människovärde, kommer att inse det genom att härleda sin egen situation och upptäcka sig själv som ett offer eller orsak för kontraster.

En global marknad har alltså bildats som i sina motiveringar är en:

 • Konstant konflikt som når den personliga och familjenivån,
 • den mättade summan av förtryck, förfalskning och odeklarerat krig,
 • avgränsar ingen skillnad mellan lagliga eller olagliga situationer,
 • det kan legitimera brottslingen och förvandla den oskyldiga till en brottsling;
 • alla åtgärder är till försvar av marknaden och dess marknadsföring,
 • de handlar om att köpa och sälja människors liv.
 • Fakta som förorenar hela vår art i sin tillväxt.

Men hur kommer man till den där mättade marknaden av propaganda, övergrepp och liknande nivåer av desinformation, föroreningar och krig?

Hur kommer det sig att denna fråga om marknadsföring och konflikt, som upptar människors alla timmar, dagar och liv, där andra uppgifter blir sekundära och till och med onödiga?

Hur är det möjligt att från frågorna om resursmarknaden och därifrån om territorier, har destruktiv geopolitik utvecklats med prerogativ för påtvingande och territoriella underordnade?

De av alla motivering till upprördhet, där desinformation tidigare förbereds i planerade konflikter och världskrig.

I sanning, med dessa observationer, är det så att symptomen på ett konstgjort civilisationssystem som har förgiftats börjar förstås. Och att han drunknar i sin egen giftiga grogrund.

Med det aktuella fallet Ukraina-Ryssland; En plan för aggression framkallad utifrån upprättades, tillämpad på dessa länder tills de fördes i konflikt. Någon form av byggd fälla. Allt, baserat på strategier för att erövra och betvinga territorier (Söker de efter ett företags territoriellt "andrum"?).

De ville tillämpa ett modernt alternativ till Brzezinskis "Stora världsstyrelsen" mot den eviga ryska fienden; för den ryska fienden ockuperade den eftertraktade handelsdrömmens territorium, eller drömmen definierad som "Hjärtland"; en kärna av världen, illusionen av den anglosaxiske geografen HJ Mackinder att kontrollera världen.

– Kontrasterna i den slaviska väckelsen.

Sovjetunionens misstag eller fakta om Sovjetunionen, att se det som en fiende till den västerländska civilisationen, tjänade till att uppnå dess kollaps; det gav upphov till den karnevaliska triumfen för det självutformade västerlandet. Tvärtom gav detta faktum en ny och svår geostrategisk läxa till Sovjetunionen efterträdaren: Ryska federationen.

Ett kontinentalt land som Ryssland seglade redan med sina egna resurser och skulle fortsätta att göra det, utan att vilja återerövra sina gamla "satelliter" som hystes i sin blinda materiella tro på väst. Satelliter som, för Sovjetunionen, var mer än en fördel, var en stor börda under dess sista år.

En posthistorisk studie indikerar att Ryssland bygger upp en annan form av utveckling och inte vill återgå till sin gamla historia av att vara ett krångligt byråkratiskt imperium.

Det måste förstås att de identiteter som på konstgjord väg konstruerats av väst i öst utformades för att programmera anti-ryska känslor, och inte verkligheter långt från det pragmatiska sammanhanget i Centraleuropa.

Det var tänkt att finnas en rysk "akilleshäl", sett av västerländska intressen framför den ryska federationen; det som måste konsolideras omedelbart genom att agera inför Ukrainas och Vitrysslands obeslutsamhet. Ett försök gjordes att integrera dessa osäkra länder i en identitet byggd av västvärldens makt och ekonomiska tryck.

- Mellan naturlig och konstruerad information. -

Varje universellt naturligt system med sina fysisk-kosmologiska lagar avger sin information; detta är informationen om verklighetens oundvikliga lagar.
Men sådan universell information om allt och om allting tolkas i dess flöde, men kunskapen om vår arts varelser om den verkligheten,  normalt begränsas eller förändras av det sociala kommunikationsgränssnittet som ingriper i sådan kunskap.

När ett sådant gränssnitt läggs in som socialt kontrollerat blir det ett system av normer, teknik och resurshantering. Ett sådant konstgjort system, om det har ackumulerat fel, installerar sig som en pest i motsats till försvaret av ett hälsosamt liv och sina egna sunda perspektiv på naturlig information. Med sin felaktiga konstgjordhet leder den världen in i kaos. Det är så krafter bildas som skickligt hade konstruerat verklighetsfrämmande sanningar, de som visste hur man satte ihop en ångvält mot liv och evolution, men av "berättigade framsteg".

Den provocerade felaktiga konstgjorda konstruktionen förbrukade ett stort antal mänskliga offer. Mördade offer, låsta till kollektiv svält, förvandlades till labbgrisar eller skrämda zombies med kronisk rädsla. För blodiga är de som ger sig själva rätten att skapa "rättvisa krig" som de som tillämpades på Jugoslavien, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien och tidigare, med massakrerna på ursprungsbefolkningen, opiumkrigen, Vietnam, Algeriet, atombomber mot civilbefolkningen , etc. etc.

Summan av civila offer idag räknas i hundratals miljoner.

Var dessa offer varelser av mindre värde inför den aktuell konflikt som är kännetecknande för Europa idag?

Tja, det handlar om att förstå sammanhanget för en verklighet som tillämpas idag på Ukraina och Ryssland.

Ett sammanhang byggt från väst, NATO och Europeiska unionen, i en referensram byggd på massiv information, som förolämpar fri, hälsosam och verklig information. Detta har skapat identitetstrauma, osäkerhet och förvirring i de egna medborgarnas kognitiva process. Vad sjunker in i den kollektiva mentala verkligheten i dessa länder och deras invånare.

- Från den arkaiske mentalisten till krigsexperten.

Människor som vet hur man tillämpar "social engineering" omtalas positivt.

Men precis som kärnenergi har bra eller dålig användning. Missbruk av den kärnkraften är känt för att döda miljontals levande varelser. Mental manipulation förvandlar människor till enkla motoriska levande eller instinktiva enheter.

Sålunda är det att manipulera samhällens sinnen och själar med massiva lögner för ekonomiskt-territoriella syften mycket allvarligt eller ännu värre för livsprojekteringen; det är fruktansvärt farligt, det är lika allvarligt eller allvarligare än dagens dödliga kärnvapenbomber.

– Om europeisk harakiri.

Det är inte så att Europeiska unionen har byggt sin egen ära i japansk stil, för att nå sitt socioekonomiska "harakiri". Det är helt enkelt den dogmatiska övertygelsen att den västerländska ordningen är en odödlig världsordning som måste påtvingas till varje pris.

Attityd typisk för den dogmatisk-ekonomiska arkitekturen av en förmodad överlägsenhet byggd på spekulativa värden.

Värden som inte skulle vara vettiga i en värld av naturlig information om naturresurserna tillgång som är dedikerade till livet.

Av samma anledning liknar denna europeiska historia historien om García Márquez "Chronicle of a Death Foretold", men inte om en fysisk död, mer, om det reflekterande tänkandets död.

– Information i ond tro förstör vår art.

Det största problemet vid denna tid är att det i västvärlden inte finns någon sanning, utan illusioner baserade på ett monetärt-ekonomiskt system som inte överensstämmer med verkligheten, inte heller med det verkliga värdet av naturresurser eller andra som bearbetas av mänskliga ansträngningar.

"Enorma lagliga kasinon" har byggts under namnet finansiella system och deras ekonomiska apparat. Att Väst inte längre lever av ett rimligt mervärde som uppnåtts av produktionsmedlen och mänskligt produktivt arbete, tvärtom är de tjänsteverksamheter för dem som arbetar och ackumulerar från de tidigare nämnda "kasinon".

De är spekulationer som döljer en sann självmordsfälla baserad på spels självgodhet, men de är mardrömslika i framtiden.

– Från desinformation till kaos.

Det konstruerade desinformationssystemet, det som i nuvarande tid bekräftar att Ryssland är den politiska makt som vill invadera Europa, gör det för att ge upphov till två felaktiga effekter:

 • Den förberedda och tidigare organiserade rädslan mot Ryssland, för att förhindra en konsensus med Europa.
 • Det skapar förvirring i europeiska politiska beslut, som överlämnas på hand och fot till dem som främjat denna otänkande manipulation.

Således är Europa faktiskt potentiellt invaderat, inte av ryssarna. Det finns andra "femte kolumner" som redan har det väl knutet. Efter krigen i väst från 1946 till dags dato har de som var ansvariga för att skapa den växande oordningen inom sina egna strukturer tagit sig in genom portarna till Europa och väst. Sociala strukturer som redan försvagats av felinformationsfel och deras tveeggade strategier.

 

– Det finns en lösning på den här globala röran.

Troligtvis: Det är för sent för sådana reflektioner; det finns inga inflytelserika aktörer i väst eller Europa för en grundläggande förändring; det finns bara rollskådespelare av den andra och viscerala ordningen.

Kan nationer, utifrån sina invånare, tänka om sitt sätt att leva utifrån sin kvalitet att vara människor och för utvecklingen av sin intelligens och sin framtid?

I västvärldens fall ses det som omöjligt.

Enligt nuvarande statliga system; Det finns ingen väg ut ur beroendet av det globaliserande systemet mot det primära och verkliga intresset för att uppnå autonomi för nationer, stater och medborgare, med åtgärder som borde ha vidtagits för trettio år sedan, åtgärder i:

 • Matsäkerhet och hållbarhet för alla invånare.

 • Hög grad av självförsörjning  och autonomi.

 • Homeostatisk interaktion mellan den hållbara produktiviteten i den geografiska regionen, nationen och dess invånare.

 • Skapa en strategisk resurs: mark, luft, vatten och förnybar energi i varje stat, över värdet av någon global spekulation.

 • Mat, hälsa, utbildning och bostäder är grundläggande rättigheter för alla medborgare lika .

 • ekologiska städer. Det innebär ett optimalt förhållande mellan städerna, tillräckligt för de strategiska resurserna och den sunda mentala hälsan hos dess invånare.

 • Förstå att pengarna på resursen inte är den verkliga resursen, det är endast spekulationer om resurser.

 • Alla ekonomiska informationssystem är spekulationer, det måste ersättas av korrekt information parallellt med produktion och återvinning av planetens naturresurser.

 • Behovet av icke korrupt styrning. Vilket innebär fullt engagemang för den strategiska frågan om överlevnad för alla invånare i varje nation, framför alla politiska färger.

 • Utrota juridisk, administrativ, politisk och särskilt informationskorruption som den strukturella överlevnadsstrategin.

 

--

Diagnos.

 

Kort sagt, huvudsyftet med denna hypotes är att observera det historiska förloppet för en nästan global struktur av nuvarande dominans: Västerlandet, detta, inom sin mest sannolika framtid:

 • Västerlandets framtid är en framtid som är resultatet, produkten och konsekvensen av de dagliga praktikerna hos dem som använder makt och tillämpar den i alla dess former utan att observera sekundära effekter.
 • Uppsättning åtgärder tillämpas, som kan vara utan att förstå bördan av den åtgärden genom att överskrida gränserna för befintligt stöd.
 • Åtgärder som utgör summan av resultanta vektorer upp till en total resultant; en resultant av krafter, som i sitt motsvarande historiska ögonblick når bristningsgränsen. Och det strider verkligen mot "hoppet" om ett positivt tillväxt beteende.

 

JARH /11-04-2022.

---

Till den första delen: Europeisk säkerhet?

Relaterat till ämnet: Överlevnadsstrategier :

---

Källor och litteratur:

-  Sun  Tzu. Krigets konst. https://library.org.ar/books/656228.pdf _ _ _ _ _

Karl  von  Bob  DeWit , Ron Meyer. Strategi. Process ,  innehåll ,  sammanhang . ISBN 978-1-4080-1902-3. 

Clausewitz, Om krig. https://lahaine.org/ _ _

- Antony  Beevor , Andra världskriget PDF.

- John  Toland , De sista hundra dagarna. PDF.

– Leo Tolstoj, Krig och fred. Universal Virtual Library.

- Strategiska utredningar. Forskningsmaterial  . _

- John  Hirt , Europa: i kort Historik. Natur och Kultur.

Amerika och världen: Brzezinski. Basic Books ISBN 978-0-465-01501-6

- Gamla testamentet. Den katolska bibeln.

-  Västerlandets bumerang .   _ https:// survive.org / ftr / boomerang.html

- Teori om krig. https:// supervivir.org / enpdf /Teor%C3%ADa_sobre_las_Guerras.pdf

Den stora världsstyrelsen: https://geopoltica.yolasite.com/resources/

Texts_Geopolitics/Brzezinski%2C%20El%20great%20tablero%20mundial.pdf

 Jugoslavien: https://www.youtube.com/results?search_query=NATO+bombs+Serbian+positions

Irak: https://www.youtube.com/watch?v=XY9PTH0Np94

Afghanistan: https://www.youtube.com/watch?v=eN-Dlwqj7Ig

Libyen https://www.youtube.com/watch?v=4WezPucHRBo

Georgien https://www.youtube.com/watch?v=0m609INB9Ow  

Ukraina: https://www.youtube.com/watch?v=W3Ljr2lI9a4

USA-baser: https://www.youtube.com/watch?v=wwH9OQuVxHU

Brott: https://actualidad.rt.com/actualidad/424165-biden-criminal-guerra-bombardeo-yugoslavia

Pressfrihet: https://www.youtube.com/watch?v=RcDud4T8USo

IR-lärare: https://www.youtube.com/watch?v=SmUz_qkcqlo

---

Det måste  förstås att min närvaro som forskare och författare inom områdena vetenskap, teknik,  biohistoria , psykohistoria, information, intelligens, system och kognition är avsedd att arbeta med nya hypoteser.

Tillvägagångssätt som kommer att ha stort strategiskt värde i utvecklingen av samhällen i syfte att uppnå transparenta gränssnitt mellan den inre individuella verkligheten och livets yttre verklighet och utrymmen för vår överlevnad. Dessa aktiviteter bör också ses som fördjupade studier av sambanden mellan naturliga och artificiella system.

Allt detta, förutsatt att resultaten av respektive uppgifter tydligt kan visa att mina teorier och hypoteser ger och kommer att ge upphov till verkliga lösningar, inför normativ vetenskaps ofta begränsade uttalanden om mänsklighetens framtid.

Självklart är jag intresserad av att kunna leda, delta och arbeta med forskningsenheter eller institutioner som verkligen har en strategisk karaktär. Men jag ser det som nästan omöjligt i denna period då svårigheter överväldigar dem som förment fattar strategiska beslut.


För strategisk forskning .

För strategiska undersökningar:

J.A. Rodriguez H. (Julio Rodher)

 Ph D. kognitionsvetenskap. / FRÖKEN. SC. Informationssystem./ Ing. IT.

-------------------------------------------------- -------------

JARH   Göteborg ,  april  2022 .

 <  Övriga artiklar 

   Större:

   Stödja strategiskt arbete  >