Göteborgs Universitet
Tema: Informatik och kognitionsvetenskap.


Kognition, Information, Teknologi

 

- Abstrakt
- Det Vetenskapliga synfältet i detta arbete:
- Inledning
- Logiska strukturer
- Biologiska strukturer
- Datorn och hjärnan
- Tanken som mjukvara:
- Informations mikro och makroaspekter
- Ekonomins hegemoni på IS/IT
- Utveckling under kognitiva villkor
- Slutsatser

- Referenslista:
- Referenslitteratur

- hela uppsats i PDF-format:

_____________________________________

 

Julio Alberto Rodríguez
Göteborg, (Uppdatering 2016-07-25)

  Huvudsidan, kognitiva villkor for mänsklig utveckling:
Supervivencia, huvudsidan: