Göteborgs Universitet
Tema: Informatik och kognitionsvetenskap.


Kognition, Information, Teknologi

 

- Abstrakt
- Det Vetenskapliga synfältet i detta arbete:
-
Inledning
-
Logiska strukturer
- Biologiska strukturer
-
Datorn och hjärnan
-
Tanken som mjukvara:
- Informations mikro och makroaspekter
-
Ekonomins hegemoni pĺ IS/IT
-
Utveckling under kognitiva villkor
- Slutsatser

- Referenslista:
-
Referenslitteratur

- hela uppsats i PDF-format:

_____________________________________

 

Julio Alberto Rodríguez
Göteborg, (Uppdatering 2007-07-27)

  Huvudsidan, kognitiva villkor for mänsklig utveckling:
Supervivencia, huvudsidan: