POSTHISTORIA: Temporalt kognitivt perspektiv :

FRAMTID.

 Automatkultur: "Fallet med Androider":

 • Maskinkonditionering . 
 • En deterministisk konstgjord miljö .   
 • Konsekvenserna och framtiden.

 

- Maskinkonditionering.

Den postindustriella revolutionen och dess nuvarande snabba framsteg, med datorer, cybernetik, genteknik och artificiell intelligens, ledde till ett sociostrukturellt steg till fundamentala förändringar i människans beteende och livsstil.

Vi skulle kunna definiera denna djupgående påverkan av "intelligenta" mekanismer och normer som en process av djupt konditionering och konstant och våldsam träning via artificiella strukturer: inte längre som intelligenta naturliga interaktivitet med universumslagar för livet utan för de inneboende i slutna kretsloppssystem.

Standarder, maskiner och verktyg, flödet av artificiell information, såväl som städernas tunga och enorma infrastruktur som förbrukade enorma mängder energi, förändrade till sist människors naturliga liv på kort och lång sikt. 

Prylarna speciellt dessa som blev "tekniskt mirakel" är ur universums energi möjligheter, primitiva kopior av det naturliga, de är begränsande system- förändringar i livets naturliga dynamik och intelligensens naturlig evolution. De systemförändringarna genom att förstöra toleransnivåer i förhållandet mellan liv och evolution påtvingade i funktion stagnationen och involutionen av vår art. Det fanns inte längre en normal dynamisk ekologisk-biologisk korrelation med den naturliga miljön.

När den teknokoncentrerade tolkningen av det som observerades som mirakel förvandlades till en massiv sektoriell tolkning (genom marknaden) och senare till lagar som dominerade alla människors begreppsuniversum, "gudgjorde" människor sina instrument och underkastade sig dem lätt.

De fysikaliska, kemiska och matematiska vetenskaperna i deras "gudomliga" och deterministiska utrymme som härrörde från dem, isolerade den individuella/kollektiva varelsen från att vara en biologisk varelse till att ta in den i dess reducerade inälvor, sin redan reducerade  mänskliga förmåga att bli levande. Människan blev förvandlad till en konstgjord -senso-logisk människa; den varelse som var på väg på att förlora sin kontakt med en stor del av det naturliga dynamik som genererar liv och evolution.

 

– En deterministisk konstgjord miljö. 

Med "språnget" orsakat av industrialismen och dess "postmodernitet" observerar vi idag allt, på ett splittrat sätt, begränsat till vår specialitet, alla dagens samhällen är impregnerade och mättade med mirakelmekanismer, som ger upphov till en objektetsmentalitet av  "fria slavar" (vare sig det gäller pengar, mekanismer eller båda);

 • Pengar, ekonomin och bankerna bestämmer över var och ens liv.
 • Rytmen och standardiseringen av skolor, universitet och arméer, reparationslinjerna för bilar i verkstäder eller för sjuka på sjukhus är en automatisk normerad maskin.
 • De företablerade och maskinella vägarna på gator, butiker och torg förklarar makten av maskin-marknadens makrostäder.
 • Klockan som straffar dag efter dag den biologiska dynamiken.
 • Reglerna, förordningarna, regeringarna och rösterna som studsar mot de fyra väggarna i en enorm konstgjord moderkaka i form av städer och regeringar, mer en produkt av konstgjort och/eller korrupt system som gör människan till en varelse som utsätts för den mekaniska rytmen och bedrägeri av drömmarnas konstigheter på alla nivåer.
 • Mänskliga djurboskapen lever bara genom att samla saker eller förlora dem i sina accelererade handlingar tills stressen på teknomarknaden.
 • Slutligen blir denna före detta människa en rutinmässig elementär varelse, allt mer mekanisk på väg att bli en automat.

Ingen art kan betecknas som ägare av sitt eget öde eller sin framtid som art när denna art lever, underkastar sig och på ett definitivt sätt knäböjer sig under villkor för väggar av armerad betong, stål, vapen, banker, löner, marknader, intelligenta maskiner och virtuella gränser att följa, förutom de territoriella gränser som gårdar att ta hand om varelser utan någon specifik destination.

Detta är tydligare, när moderniteten ses genom användning av sina egna icke-biologiska instrument och underkastar sig in i den, liksom en begränsad svart låda av erfarenheter och därigenom låtsas överleva på ett "civiliserat" sätt. I ett tillvarosystem omgivet av döda saker; blir hon son levande, själslig död.

Dött system som för att "existera" kräver enorma mängder icke-återvinningsbar energi, vilket förvränger känslan av utveckling och vital existens för människan, som inte längre når nya evolutionära mål.

Alla våra försök att organisera avgränsade sociala strukturer, mekanismer, verktyg, poliser, vapen, statsöverhuvuden, rika och fattiga, är själviska, sjuka eller fega strategier i försöken att leva på ett hierarkiskt, mekaniskt och småaktigt sätt, på kort sikt och tidsbedrägande som aldrig kan tolkas som korrekt evolution, ännu mindre som utveckling.

– Konsekvenserna och framtiden.

Alla våra själviska försök till hierarkier och artificiell dominans utgör olika metoder som är mer brutalt instinktiva än medvetna om överlevnad, vilket redan från historika händelser blev illa tolkat. Praxis som vi intelligenta varelser kan kalla dem:

 •  Materiell  fixerat- och maskinellt tolkad överlevnadsstrategier.

 • Ekonomiska och mekaniska, eller falskt skyddande strategier som fram till idag har lett oss till konstant evolutionärt misslyckande.

 • Denna falska överlevnadsstrategi, den vi studerar här, är den för den instrumentella människan, den som kan definieras homo machina. I  sin Maskinkonformation  som inte är något annat än ytterligare ett försök via sin förkärlek och uppskattning för fantastiska maskiner över mänskligt värde. Egentligen ett misslyckat projekt för livet.  

Försöket att söka och etablera en evolutionsnivå baserad på instrumenten och inte på människans biologiska ansträngning, ger upphov till maskinernas "evolution", inte till Homo Sapiens . Det är ett involutionsprojekt som är nära det som var för homo erectus eller den försvunna dinosauriens.   

Med de allt mer komplexa maskinerna under marknadens desperation skapas människan under integrerade system som ersätter sin egen evolutionära dynamik och med den stagnerar hela hennes väsen. Människan försvagas när det går in i förfallet:

 • Den överensstämmer inte med de vitala och riktiga organen som utvecklats under miljontals år genom en komplex biologisk process, utan ersätter sig själv med sina primitiva instrument.
 • Genetisk manipulering, transplantationer, transfusioner, läkemedel, transgena element som påtvingad norm upptar mer och mer av liv, vilket inte längre är naturligt liv.  
 • Den universums kosmologin, ses eller upptäcks via den reducerande skapare, som ett problem av felaktig miljön och inte av sin reducerade tolkning. Den tekniska skaparen är egentligen innesluten i sin redan skapade värld utformad av en konstgjord moderkaka (artificiellt samhällssystem), trots att vi alla vet att livets interaktion är livet i dess naturliga miljö. Den miljö som interaktiv anpassades i tusentals år för en biologisk lämplighet.

Denna instrumentella utveckling som präglar världen idag, uppnåddes då via  "artificiell intelligens" tillväxt. Ett "Framsteg" som når sådana proportioner att vi idag talar om ett enda "globalt system av ekonomi, produktion, kommunikation och teknologi",  men inte av människor egna förutsättningar, eftersom människan har degraderats till det instrumentellas sista plan.

Idag, en människa är mindre värd än en oljekälla, en koppargruva, en kanon eller någon annan artificiell konstruktion.

Enligt denna tolkningsmodell kommer människan att kunna utstå många fler modifieringar. Människan är så anpassningsbar både till evolutionens utmaning och till nedgången i regression och degeneration. 

Dessa kulturella omvandlingar av marknad-mekanisk natur, andra av cybernetisk natur, och slutligen de av teknologisk och genetisk natur, kommer säkerligen att leda den mänskliga varelsen till ett artificiellt  "mål".

I hopp om att bli sin egen skapare dagens så kallade moderna människa har  blivit fången i sin egen konstgjorda dumhets fälla och mekaniseras hon även i sin dagliga samexistens av en redan omänsklig relation (isolering).

Detta är i princip förklaringen till varför de som definierade sig själva som " varelse som vet att de vet" (homo sapiens)  slutade med att bli androider , det vill säga maskinvarelser, utan existentiell mening på jakt efter de "filia" av oändliga mekanismer. Entiteter motiverade av den ohälsosamma lusten för kärlek i dessa mekanismer och dess ackumulering som konstverk. En fiktiv ansamling i  materialet och det bedrägeri som skapas av drömmar om "låst kreativitet för att försäkra framtiden".

Alla hamnar då i en växande "virtuell" eller imaginär värld och utan att förstå något av hotet som kom närmare och närmare i deras värld av artefakter och dess kontinuerliga och nya ekonomiska brytpunkter på naturen då införs deras värld av mekanismer, där dessa varelser som ville vara gudar av deras mekanismer blev i stället  androidernas och robotarnas slavar.

 Framtidsforskning:

För Strategisk forskning: J. RodHer .

Uppdaterad : 2021-12-03.