- Strategisk Forskning:  Vetenskap eller religion? < ()  >
   - Religions tolkning: kris och sjukdomar som konsekvens.
   
 • Historia enligt kristendomen: Tempelhandlarna.
 • Historia enligt kristendomen: Fariséerna i lagen.
 • Historia enligt kristendomen: Vetenskapens fariséer.
 • Den artens biologiska historia och psykosociala historia.
 • Teori: balans i biosfärisk verklighet och mänsklig harmoni.

 

 Inledning.

 

Ett virus eller många? Vilken av de många som redan har byggts om? 

Från den tiden då viruset upptäcktes, tog inte lång tid att världens inflytelserika aktörer, i den ständiga konkurrensen eller det ekonomiska kriget med varandra, investerade stora summor pengar för att studera dessa buggar... Och de upptäckte; "Eureka", man kunde bygga om dem och göra stora vinster.

Det tog inte lång tid innan välkontrakterade bioingenjörer och genetiska specialister, kom liksom flugor lockade till honung, anställdes dem i de komplexa och dolda anstalter och laboratorier i mäktiga länder.

De tidigare existerande virusstammarna, genom de nya experterna manipulering, gav upphov till kombinationen och rekombinationen av många andra virusstammar: Alla patenterade. Eller inte alltid, eftersom några av dessa stammar arbetades i hemliga laboratorier för nuvarande, möjliga, potentiella eller framtida biologiska krig.

Det är inte så att kemiskt, biologiskt, direkt, indirekt, kärnkraft krig, ekonomisk krig osv. är något nytt, men denna nya självmordsmetoden skulle ha sina intressanta fördelar.

I namnet "de goda" mot "de onda" sedan dess har i vår art eget namn alla former av krigföring använts (inte alltid synliga eller proklamerade) för att motivera det orättfärdiga med människans bestialitet.

Nej , jag vill inte bekräfta att vi alla är vilda djur, inte heller alltid lukar upp falska profeter i massmedia, som säger att destruktiva instinkter är inneboende i människansnatur.

Detta att påstå sig vara odjurigt av naturen är allvarligt, eftersom oavsett vår art eller vår skötsel, dessa massapaparazzier vill bekräfta att det skulle vara bättre för oss som art en självförstörande process så snart som möjligt. Eftersom vi tvåbenta enheter i denna så kallade mänskliga art är så globalt grymma, då borde vi försvinna och därmed undvika den totala livets kollaps på planeten.

Med tanke på dessa uttalanden om ackumulerad sinnessjukdom måste jag dock påpeka att den följande hypotesen som presenteras här är positiv; 

... Om mycket har varit och är fel i människans historiska och aktuella beteende, är det en konsekvens av vår långa historia av fel i form och kultur konstruktion som strukturerat mänskligt samhälle; under lång tid tvigades vi att upphöra att vara i harmoni med naturens evolverande livsmiljön i vår livsplanet som kallas Jorden.

Via evolutionen genom att bli medvetna om oss själva, i stället att eftersträva visdom, vi lyckades inte uppnå harmoni på grund av en misstolkning vid något konstigt ingripande.

Vi lyckades inte få den förståelsen för att förbättra vårt beteende i harmoni med den naturliga verkligheten på en bredare, mindre instinktiv, mer eterisk och generös nivå än de primitiva instinkterna från vårt gamla djurförflutna.

Dessa djurinstinkter som på grund av falska gränssnitt, byggdes om på nytt som aktuella, påverkande och ackumulerandes för att träna oss att återvända till att vara primitiva, falska, förrådiska och konkurrenskraftiga djur i materialets önskan, och inte tvärtom, kunna gå vidare till förståelsen av en ny inre natur av vår egen art. Den som kunde födas med erbjudandet av visdom; det för alla i dess breda generositet av en verklig liv i världen. Det som kunde bli expanderande med empati.

Julio Rodher.

Historia enligt kristendomen: Tempelhandlarna.

Vilket förhållande kan det aktuella virus samt de kritiska händelser i dagens samhälle i den närmaste framtiden ha att göra med vissa religiösa meddelanden från det förflutna?

Jag kommer att skapa en empirisk och epistemologisk tolkning av kristendommens begreppsmässiga värdet om "Tempelhandlarna" och dess relation till aktuella konflikter, krig, sjukdomar och katastrof. Detta naturligtvis som en hypotes.

Enligt kristendomens grundare kunde ingen arkitektonisk konstruktion (tempel) representera hans idéer om hur människan kunde nå " himmelriket " (verklig evolution)

Människan var tvungen att hitta det sanna svaret, i sitt förhållande till sin verkliga miljö i harmoni med sitt eget beteende. Därför, för att förstå symbologin i hans fraser och liknelser; Ett tempel för våra liv och vår nuvarande och framtida utveckling observeras som vår planet, dvs. den templet som ger och tillåter liv.

Av samma anledning, förklaras reaktionen från denna religiösa profet, i hans enda ögonblick av ilska, förvisade köpmän från templet, eftersom handlarnas (marknadsivrare) genom historien var hela tiden orsak till missbruk och korruption; De förvandlade livet till banker, långivare, skuggmakter och experter i konflikter och globaliserade krig  i deras handlingar.

Det är köpmännen som "förstör livets tempel" i sina påskyndade spekulationer om konstant förorening på jorden och mänsklig hälsa.

Människan blev till sist ytterligare en handelsvara, en "objekt" av minimalt värde vid inköp och försäljningen av dem andra som tar makten med allokering av alla levande samt naturresurser för att förvandla dem till virtuellt material, utan verklig betydelse och slutligen avsluta som förorenat skräp.

Historia enligt kristendomen: Fariséerna och lagen.

I struktureringen av det som nu kallas samhälle uppstod en konstruerad värld, en lång historia av konditionering. Detta är mer komplicerat än det verkar, eftersom de som representerar lagen eller dess organisation inte bara är domare, åklagare och advokater, utan administratörer, politiker och allt institutionaliserat våld från "inflytelserika aktörer". 

De är alla dessa som förhindrade utvecklingen av god sunt förnuft, empati och utvecklingen av samvete för varje individ och för alla invånare i världen. Nybyggare utsattes successivt och historiskt för fortsatt förtryck vid konditionering.

I synnerhet blev politik och administration det ödehjulets mörka hjul, där mänskliga möss snurrar kontinuerligt och kontinuerligt fram till deras död som verktyget för den förmodade ekonomiska utvecklingen. Och även efter döden måste någon betala enligt lagen för att kunna begrava eller bränna resterna av någon som slutade sitt liv i den kretsen av "framsteg och framsteg" men i verkligheten av kronisk rädsla och växande förlus av frihet.

Man undrar; Varför kalla fariséer för lag eller vetenskap som allmänna begrepp för antikristligt beteende i detta fall? 

Sanningen är att vårt eget språk förklarar det med villkoren falskhet eller förförelse medel för att kontrollera människor och massor.

Och hur är det så att sådana exakta definitioner, vad gäller marknaden är falskhet och förförelse viktiga verktyg som utformades genom lag och vetenskap, mer relevanta idag  än tidigare?

Var den verkliga kristendomens profet, en visionär om framtiden innan skulle ske människans potentiella nedgång?

För alla måste fråga sig i vilken utsträckning ”lagens representanter” i alla samhällen skulle kunna vara sanna aktörer, när försäljningen av allt, inklusive människan, är legitimerad lag i ett globalt våldsystem?

Finns det något nuvarande samhälle som inte är under dominansen av "köpmännen i templet" och därmed samhällen blivit deras lydiga redskap? Eller blev de  i stället inför lagen eller vetenskapens fariséer enheter i reglersystem under artificiell mångfald till global nivå?

Historia enligt kristendomen: Vetenskapens fariséer.

Vetenskapen har blivit en ekonomisk verklighet, en fortsättning av religionen som förklaras under "empiriska" termer, eftersom allt det konstgjorda skjulet uppnås av den nuvarande vetenskapen kostnader.

Vetenskap i dess många påståenden om relativ sanning, är absolut. Hierarkierna under vetenekapensnamn bidrag till sociala strukturer; Inlämningar till stor del är vetenskapens ansvar. Med allvar rekomenderar arbetssamordning, tvångsmetoder för att undvika konflikter; Allt under  köpmännen i templet och fariséerna i lagen.

Den förflutna i sann vetenskap, i uppvaknande av människans kreativa och transcendenta intelligens omorganiserades och reglerades. Kunskapen fragmenterades i ett ökande antal frånkopplade bitar. 

Vetenskapen blev också det vetenskapliga stödet för att skapa ekonomiska och virtuella spekulationer och konditionera människan i en bitter ensamhet för att drömma att vara god och om möjligt intelligent, men endast som en enhet i systemet. Under systemet man förväntar sig snart skapa "Guds Maskinen". Dvs. Den superintelligenta artificiella system.

.. Emellertid inte allt gick  förlorat i vetenskap eller religions namn.

Eftersom vetenskapen blev i allmänhet en ekonomisk metod för att konstruera geniala kontrollmedel över den fria mänskliga enheten. Kontroll genom instrumenteringen och dess dynamik blev helt enkelt digital: att vara och icke vara.

I detta fall; att påstå att kristemdomens profet hade rätt i sina makro prediktiva slutsatser anses närmast korrekta. 

Hade inte kristendomen religiösa profeten  rätt? När man tolkar på ett vetenskapligt sätt förklarar idag vår verklighet. Den verkligheten som vi kan se empiriskt idag. Den verklighet som varnar oss om de enorma felen vid manipulationer av våra samhällen samt bort förklarade visionen om sanna historiska perspektiv för vår art framför dess potentiella framtid?

Har inte de tusentals konflikter och krig som släppts ut den enorma grymheten hos regimer som var värre än de i en djurpark i händerna på dödsvakter? Är vi inte vittnen om kontinuerliga övergrepp och tortyr mot människor av samma art?

Är vi blinda när vi förlorar förtroende mot någon politik, oavsett vilken vektor eller färg den anses vara, inför en konkret verklighet av bedrägeri i årtusenden som visar tydligt eller öppet, vad den kloka mannen från det kristna förflutet sa?

Men de ovannämnda uttalandena det är inte avsett att försvara religiösa institutioner, sekter eller grupper med olika religiös politik, eftersom alla dessa följde förloppet med "köpmannens tempel" i dekadens och mänskliga fel i deras motsvarande skede av bedrägeri, ackumulerade fel med historiskt ackumulerade konsekvens.

Den biologiska historien och vår arts psykologiska-sociala historia.

Jag noterade med eftertryck klarhet i frågan om bio- historia , (*) och psykohístoria , (**) , som blev begränsade via fragmentering av vetenskap, eller blev felaktiga vid historiska tolkningar . Genom misstolkning dra slutsatser om den mänskliga faktorn i utformningen av institutioner och deras regler, snarare än att vara en del av utveckling och evolution egentligen blev hämande i konditionerings"svarta lådor" .

Samtidigt påskyndade de inflytelserika aktörerna i det sociala hjulet felen. Fel baserade på drömmar om de antagna konstgjorda miraklen. Särskild tänkte de på sina egna och själviska sociala hierarkier. 

Hierarkierna med förakt, som inte kunde  se det magnifika i livets mirakel om vår art i parallellt utveckling med den verkliga naturen på denna planet.

Institutioner som  vetenskap, religion och stat införde metodiska gränssnitt som reducerande regler; svarta lådor begränsande i sin struktur, där den betydelsen av levandes evolutionära förekomsten gick förlorad.

Få upptäcker att utanför detta otroliga minimala "universum" av " politiska saker " Allt kontrollerades av köpmän i templet, då kom människan att omsluta sig i sina mekanismer, apparater och pappersregler; rutiner upprepade i tusentals år. En rutinisering som förvandlar alla till en redskap och ett fragment av det konstgjorda systemet; den som tappar de verkliga resurserna för livet där:

Ekonomin är en cancerframkallande process i artificitet med:

 • Ostoppbar grad av destruktivitet i snabbare tillväxt.

 • Växer utanför gränserna tills byggda bubblor och artificering.

 • Kemiskt tvingade Jorden produktion av mat och basresurser.

 • Ostoppbar ökning av föroreningar, avfall och epidemier.

 • Missbruk och självmord i förbrukning av icke-förnybara resurser.

 • Geologiska och biosfäriska förgiftning blev irreversibla.

 • Konflikter och krig förvandlades till dagliga resurser.

 och naturligtvis förtrycks människans fantastiska och potentiella utveckling.

Moderskap, födelse, familj, hälsosamma sociala relationer och natur = mänsklig interaktion, förlorar den verkliga skälen för utformning av det känslomässigt och empatiskt i familjen  som observeras i stället som en produktiv defekt och inte grunden för framtiden evolutions art med inneboende glädje att leva.

Den som förstår vad som föreslås här, vet redan att lösningar har föreslagits för mer än 20 år sedan inför katastrofer. 

Och det handlar om den verkliga lösningen. Det är inte lätt, men vi har lösningen i närheten av våra beslut och våra kreativa aktiviteter. Det beror på mänsklig intelligens, samförstånd och solidaritet. 

Saken som innebär:

 • Självhållbara, självförsörjande och ekologiskt-sociala städer.

 • Närliggande produktionsområden för grundläggande resurs behov för befolkningen.

 • Full rätt i grundläggande behov; mat, hälsa, bostäder och utbildning.

 • Beroende på det naturliga kontra reglering av alla konstgjorda betingande gränssnitt.

 • Globala medier för utbildning, kunskap och social samförstånd.

 •  Livsbaserade närresurser i allmän distribution.

Teori: balans i biosfärisk verklighet och mänsklig harmoni.

Det är tydligt att tidsrum logik har begränsat oss till studien av materia -energi fenomen i universum. Och om vi går snabbt framåt, från till den "industriella revolutionen" och styrkan av "artificiell intelligens" under kontroll av ekonomi som motorn. Upptäcks då att katalysatorn för tillväxten  det ekonomiska systemet införts som globaliserings "triumf". I sin kontinuerlig tillväxt av virtuella värde tvingar förvinnade av de verkliga naturresurser. Med denna "revolutionära handling"  överlämnades utvecklingen av den empatiska intelligensen och särskilt den transcendental intelligensen till den "logiska" ångvalsen av "pappersvärde" för att dölja det cancerframkallande utbytet från natur resurser och mental hälsa till bubblor av ingenting.

 

 

Anledningen till en logisk ekonomisk-mekanisk ordning infördes; vare sig genom politik eller vetenskap definieras som materialistisk, socialistisk eller liberal innebär dogmatiska och "heliga" definitioner skapade från ingenting.

Demokrati, rättvisa, frihet, vald regering, val procedur, rättvisa, socialt kontrakt blev inbäddad i den själviska manteln av "konstgjord logik" med ett värde för kontinuerlig spekulation. Det hade och har utformats ett globalt och självförstörande konstgjort system .

Med avhandling om gradvis eller omedelbar ersättning av varje ekonomiskt system för  ett infologiskt system , kan observeras det viktiga i flödet av naturlig information, både i tjänsten på vår levande planet samt på varje levande enhet i armonisk interaktion. 

Den praktiska och djupa förståelsen av "känna sig själv" är naturlig information med högt sanningsvärde, det som gör att vi kan upptäcka den enkla men fortfarande levande inre harmonin inuti oss, inför en växande inre och yttre disharmoni, påverkad och full av "patogener" både på de fysiska nivå som på de mentala nivå: Förändringspatogener, alla byggda av samma växande konstgjorda fel.

Och se noga; Jag vill inte skylla på all destruktiv konstgjordhet i stället allt kommer att bero på vår integrerande medvetenhet om hur interaktionen mellan naturen och den externa kostgjorda verklighet kan existerar tillsammans i harmoni med vår utveckling och evolution inom oss.

Sista kommentar :

Denna hypotes är inte avsedd att bestäma att allt är svart eller vitt; Precis som med representanter för de religiösa fanns det goda exempel, även inom vetenskapen var det möjligt att ge upphov till exemplifierande resurser till förmån för livet. 

... Men en kritisk vision indikerar att de ackumulerade felen i våra strukturerade konstgjorda livsformer i form av samhällen har led oss till återvändsgränd.

 

Julio Rodher.

referenser:
 
- Kognitiva förutsättningar för utveckling. http://supervivir.org/jar/indice0.html
- Naturliga och konstgjorda system. https://supervivir.org/dsr/sistema01.html
- Kunskapssamhällets scheman (1). http://supervivir.org/cgn/conocee.html
- Kunskapssamhället. Planer (2). http://supervivir.org/gpi/conoce01.html
- Vad är ett infologiskt system. http://supervivir.org/cgn/infologico1.html
- Teori om Intelligens trienighet. http://supervivir.org/herra/inteligencias.html

>>>  andra artiklar på svenska:

 

För strategiska undersökningar:

J. Alberto Rodriguez ( Julio Rodher)

 

Ph D. kognitiv vetenskap. MS. SC. Informationssystem. Ing. TI.

-------------------------------------------------- -------------

... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Jag söker samarbete/arbete i ovannämnda forskningsområde. Meningen: att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär kan göra det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

J.A.R.H  Gbg, september 2020.

 

 << Andra Artiklar      Huvudsida:             Stöd för Saken >>

"Är mänsklig Beteende Ekologiskt?  PDF;