Intryck av en strategisk utredning. Intelligenta händer, maskiner och system "

 

 

- Jag hade det konstiga intrycket, före min verksamhet i "Strategiska undersökningar", att mänsklighetens historia skulle göra det möjligt för oss att observera både triumfer och misslyckanden och särskilt fel i det mänskliga förflutna för dess sociala, vetenskapliga och civilisationella konformationer och därmed tillåta fixar.

Men, en omfattande granskning av händelserna om tidigare fel i samhällets och civilisationernas beteende på makronivå (världen),  bekräftar i dag traumatiska processer inbäddade i människans själ. Mänskligt beteende som administrerats av andra i årtusenden. Tyngden av fel leder oss till nya kriser, kaos och fall av varje byggt socialt system "i framsteg". (Paradigm, T. Kuhn. är tillämpligt på dagens sociala strukturer)

Det nuvarande och globala problemet lämnar inte längre utrymme att skapa "ersättande civilisationer". Vi agerar under motsägelsefulla beteenden. Det finns en hög nivå av självförstörelse vid korruption och snabbare entropi.

Denna kontinuerliga och empatiska oro för vår framtid har föranlett mig under de senaste 30 åren till en djupgående forskning av orsakssambandet till mänskliga problem ... Och i vad, eller var är kärnan i det huvudproblemet som drabbar  mänskligheten som i allt högre grad förvirras av dess verklighet och dess osäkra drömmar inför framtiden.

 

 

Tja, jag överlåter det till var och en som en intresserad läsare att bedöma det bifogade forskningsarbetet, som finns tillgängligt från idag (2020-8-06) på denna webbadress: (i PDF-format).

 

Ovanstående forskningsarbete presenterades som en uppsats vid "Global Studies" Göteborgs universitet, Institution of Human Ecologi.

En konkret respons förväntas från motsvarande institution inom en snar framtid.

... Svaret kom med erkännande och tillgodoräkning av examensarbetet "Villkor för Hållbar Utveckling" från 1995. Det innebär att det finns två forskningsdokument som hänger i luften. Kan någon myndighet ange vad de ska göra med denna tydliga forskningsaktivitet son redan presenterats....? 

 

 

För strategiska undersökningar:

J. Alberto Rodriguez H . (LinkedIn: julio rodher)

Ph D. kognitiv vetenskap. MS. SC. Informationssystem. Ing. TI.

-------------------------------------------------- -------------

... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssätt som kan ha ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av forskningen tydligt kan visa att mina hypoteser är verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Men jag skulle vilja mycket mer: att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner som på grund av sin strategisk karaktär gör det möjligt att lösa flera systemproblem som plågar mänskligheten.....

J.A.R.H  Gbg, september 2020.

 <<< Andra Artiklar         Huvudsida:             Stöd för Saken >>>

 "Är mänsklig Beteende Ekologiskt?" (PDF) >>>