- Strategisk Forskning:  Om kognition och Information. < ()  >
   - Förväntat intryck på två forskningsarbete.
 

 

Inledning.

 

- Jag hade ett konstigt intryck före min verksamhet i "Investigaciones Estratégicas"; att mänsklighetens historia skulle göra det möjligt för oss att observera både triumfer och misslyckanden och därmed tillåta fixar. Särskilt gällde fel i det mänskliga förflutna. Där sociala, vetenskapliga och civilisationella konformationer alltid slutade i  kaotiska situationer.

En omfattande granskning av händelserna om tidigare fel i samhällets och civilisationernas beteende på världensnivå bekräftar emellertid befintlighet av traumatiska mentala processer inbäddade i människans själ.

Mänskligt beteende blev och är administrerat av andra i årtusenden och blev tyngden av ackumulerade problem. Dessa problem lede oss till nya kriser, kaos och fall under varje byggt socialt system i antagna framsteg. (Paradigm teori blev tillämpligt på alla dessa sociala strukturer)

Det nuvarande och globala problemet lämnar inte längre utrymme att skapa "ersättande civilisationer". Vi agerar under motsägelsefulla beteenden. Det finns en hög nivå av självförstörelse vid korruption och snabbare entropi.

Denna kontinuerliga och empatiska oro för vår framtid har föranlett mig under de senaste 30 åren att satsa och arbeta frivillig i djupgående forskning om orsakssambandet till mänskliga problem ... Och i vad, eller var är kärnan i de krissituationer som drabbar  mänskligheten, vilka i allt högre grad förvirras av den verkligheten de upplever och deras osäkra drömmar inför framtiden.

 

 

Tja, jag överlåter detta till var och en som en intresserad läsare att bedöma det bifogade forskningsarbetet, som finns tillgängligt från idag (2020-08-06) på denna webbadress: (i PDF-format).

1)

- Spanska: "De seres humanos, maquinas y sistemas inteligentes":

- Svenska: "Om Människan, Maskiner och Intelligenta System": 

---------------------------

2) (2020-10-01):

- Svenska: "Är mänsklig Beteende Ekologiskt?"

- Spanska: "¿Es Ecológico el Comportamiento Humano ?"

----------------------------

Dessa två forskningsarbete presenterades som uppsats /forsknings insats vid "Global Studies" Göteborgs universitet. En konkret svar förväntades från motsvarande institution. Emellertid en tillgodoräkning  kom som enda svaret (det ursprungliga examensarbetet var "Villkor för Hållbar Utveckling" från 1995).

Detta innebär att det finns två arbetsdokument  på Globala Studier utan konkreta svar. Förklaring på högre ort väntas så att denna tydliga forskningsaktivitet på GU kan värderas på något sätt.

Både forskningsarbete hamnar emellertid i området postdok arbete. 

------------------------------------------------------------- (2021-05-08)

För strategiska undersökningar:

J. Alberto Rodriguez H . (LinkedIn: julio rodher)

referenser:
 
- Kognitiva förutsättningar för utveckling. http://supervivir.org/jar/indice0.html
- Naturliga och konstgjorda system. https://supervivir.org/dsr/sistema01.html
- Kunskapssamhällets scheman (1). http://supervivir.org/cgn/conocee.html
- Kunskapssamhället. Planer (2). http://supervivir.org/gpi/conoce01.html
- Vad är ett infologiskt system. http://supervivir.org/cgn/infologico1.html
- Teori om Intelligens treenighet. http://supervivir.org/herra/inteligencias.html

>>>  andra artiklar på svenska:

 

För strategiska undersökningar:

J. Alberto Rodriguez ( Julio Rodher)

 

Ph D. kognitiv vetenskap. /MS. SC. Informationssystem. /Ing. IT.

-------------------------------------------------- -------------

... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Jag söker samarbete/arbete i ovannämnda forskningsområde. Meningen: att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär kan göra det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

J.A.R.H  Gbg, september 2020.

 

 < Andra Artiklar    Huvudsida:   Stöd för Strategiskt arbete >