- Strategisk Forskning:  Artificiell Intelligens..? < ()  >
   - Konstgjord Intelligens. Verkligen...?
 

 

  • Frågan om att vara liv och icke-liv som information.

  • Teknologisk diskurs om definitionen om medvetande.

  • Den variabla växlingen av rutiner och kombinationen av dem.

  • Vad är unik och vad har synkroniteten förlorats?

  • Trinitarisk teori om sinnet och vad som är intelligens.

 

- Inledning.

Specialisterna, de som utvecklade och tillämpar den  svarta databehandlingslådan utvecklade sina ideér i att definiera samspelet mellan beslutsprogram i konstgjord information och verklighet omvandlade till " artificiell intelligens ".

Jag inser att det inte finns någon specifik och formaliserad definition för att använda ord och begrepp  intelligens , men denna definition, att basera en avancerad maskinaktivitet och definiera dess funktion som intelligens, är en fråga värd att undersöka.

Jag tänker inte avvisa hypotesen om vad har definierats som teknisk singularitet . Tvärtom kan det vara så att den här termen är den som tillåter mig att kunna skilja mellan vad den verkliga intelligensen är, den intelligens utformad i resonans med livet och evolutionen; liksom den konformationen av det som var växande vitala mångfalden av liv på denna planet. Samt intelligens som ett naturligt medvetandevillkor mot den helheten som vi kallar för verklighet tvärtemot det andra; förmågan hos expertmaskiner att samla standardiserade beslut eller lära sig simuleringsalgoritmer i nya ackumulerade rutiner till en sannolik oändlighet. ( men begränsade till det vi upplever som tidsrum dimension).

Informatik i allmänhet tillämpades i samhällen, började som en akademisk karriär inriktad på tillämpning av informationsteknologi i administrativa uppgifter. Även om dess ursprungliga nytta är dedikerad och ännu mer idag till komplexa beräkningar i militära uppgifter. I samhället krävdes bättre kontrolluppgifter, ackumulerande rutinuppgifter i dataautomation, som omvandlas till ackumulerade informationsflöden.

Naturligtvis tänker jag inte kritisera de berömda experterna idag. De som är glada över den möjliga "konstgjorda superintelligensen." Dessa inflytelserika skådespelare, många av dem redan miljonärer i sina virtuella spekulationer, längtar efter supermaskinen. Den som kan köpa, sälja, älska och hata allt i deras virtuella värld och det på en universell nivå med, på eller inom deras exponentiella superintelligens i artificiella världen och på eller med vi inkluderade som obligatoriska deltagare i en sådan "beundrande" värld.

Eftersom vi historiskt sett har upplevt "maskinrevolutioner" som den industriella, som få svar och färre lösningar har gett i våra syften för en vital mänsklig evolution och för vår harmoniska mål till vår existens och tillvaro:

  • Det finns djupa tvivel och pressande frågor om vår framtid.

  • Speciellt att veta hur och vad man ska hantera med maskiner som är listade som intelligentare en oss i sin konstgjorda värld inför en försämrad naturvärld.

Julio Alberto Rodríguez. (Julio Rodher)

-----------------------------

- Frågan om att vara liv och att ha icke-liv i information.

Fysiker och teknologer säger att "framstegen inom kvantmekanik, i kombination med  simulering i artificiella neurala nätverkssystem framstegen kommer att leda till avancerad konstgjord superintelligens." Konstgjorda system som lovar att lösa de mest komplexa problemen med mänskligheten.

Alltså det är inte människa som skall lösa problemet utan själva maskinen.

Sanningen är att i civilisationernas historia, inte för länge sedan:

sades; "Industrialiseringens framsteg kommer att befria människan". .."Vilket bekräftades genom att det industriella systemets generalisering blev katalysator till det fantastiska tekniska framsteg"

Men, det blev även motsatsen, människans defekta verklighetstolkning, lede genom girighet, egoism och andra primitiva rovdjursinstinkter en tillbakagång genom det ekonomiska drivhjulet för  tillväxtordning. Samt montering av det ekonomiska system.  Systemet över nationer och människor, vilka samordnades eller tvingades till en "ordning" under grimma förhållande som lede och leder till kontinuerliga konflikter .

Dvs. de tekniska framstegsmekanismer var relativ sanna och effektiva, men ekonomi och dess hierarkiska strukturering utnyttjade maximalt det nya teknologiska system; placerade individer och samhällen under villkor för ett mäktigt artificiellt system för att skapa det artificiella människa i väntan på den mirakel som skulle ge dem "GUDS Maskinen".

Med utveckling av matematiska operationer och fysik -kemiska resultat  uppnåddes och  tillverkades under 40-talet via välbetalda specialister de första atombomberna . Dessa bomber, även om de inte definierades som intelligenta, dödade hundratusentals civila i Japan på ett brutalt "intelligent" sätt. 

Ja, det är nödvändigt att uttrycka just denna motsägelse. För om vi antar  övervinna den logiska lösningen om hur vi definierar intelligens. Vi ser att inom det så kallade beslutsystem snabba intelligenser betyder, en effektiv kärnbomb som uppenbar potentiell intelligens: den bara behöver en skjutningsknapp och en missil, som andra systemiska och intelligenta redskap för att skicka sitt explosiva innehåll. En intelligent handling som överträffar människans intelligens i sitt  effektiv resultat. En intelligent destruktiv resa till någonstans i världen.

Den brutala viktiga: ovanstående beskrivning är inte ett antagande, det är en katastrofal verklighet; eftersom "smartare" vapen samlas varje dag kring oss och över oss. 

Varje dag har de omogna härskarna uppmuntrade genom ekonomins desperata krafter kräver "intelligenta" beslut, skapar virtuella valuta i nationernas antagna förmenta men virtuella fickan, letar konflikt med muspinnarnas kompetens. 

De är liksom apor med skarpa rakknivar som redan är fyllda med blod från offren både från utkanter eller kärnan av den civilisation, med det fortsatta konkurrensen och kontinuerliga dagliga krig på planetens resurser tvingar till mångsidiga bedrägerier av konstgjord transaktion.

Det är klar att konstruktion av intelligenta vapen eller manipulerings instrument kommer massiv inte direkt som tekniska beslut utan genom ekonomiska beslut. Och det är ekonomiska beslutet som prioriteras för tillväxt och förbättring av instrument som kommer att förgöra planeten.

De tekniska system utgör det kraftfulla konstgjorda systemet och dominerar i alla samhällen. Systemet rutinbelastar oss, inte av sig själva son teknik, utan särskilt genom det ekonomiska systemets krav om "effektivitet och produktivitet" och det reglerande systems funktioner. Rutiner etablerade för alla medborgare. Rutiner som kräver ständig acceleration i tillväxt för "framsteget".

Det naturliga och dess konformation som ett naturligt system då blivit underordnad i den globala handlingen av det artificiella mekanismerna.

I praktiken resulterade denna konstgjordhetskraft en framgång i termer av BNP. En fruktansvärd kostnad för dynamiken i de naturliga förhållandena och människans mental utveckling. En sådan rekyl idag manifesterar sig med en nära katastrof för naturens förutsättningar. Det är ekologiska, miljömässiga, psyko- sociala och förgiftningsproblem på livet och planeten överlevnad. Ännu värre, de sprider sig allt under accelererad korruption från nationer till individer och tvärtom.

De relativa uttrycken om konstgjorda framsteg i förhållande till vår uppfattning om vilka vi är, kan simuleras på maskiner i försöket att imitera vår biologiskt-intellektuella utveckling i det som är byggt på maskiner, men det handlar tydligt och endast om simuleringar och etablering av rutiner, även om dem kan vara oändliga. 

Genom naturlig evolution den cykliska biologiska processen gav upphov till den uppenbara intelligensen hos levande varelser i sin möjlig harmoni med sina universella miljö. Vilket visar att det finns och har funnits naturliga villkor i oss och för oss, med tanke på vår självupptäckt medvetenhet, att se oss själva innifrån och utifrån i våran evolution och kreativa förmågor.

Med nuvarande hypotes som både är en avhandling, kommer jag först  definiera vad som ses som hårdvara och mjukvara av de antagna intelligenta maskiner, som faktiskt är avancerade processorer i form av:

  • Maskiner för logisk simulering. (hårda del)MSL

  • Logik simulatorprogram. (mjukvara eller program): PSL

Med denna nya definition av instrumental process dras det faktum att verkliga intelligenser, när de uppstår, uppstår som en gnista av livet från ett instinktiv process genom ett minimum av självmedvetenhet till medvetenhet som främsta evolutionsverktyg i "homo sapiens". Liksom börjar som insikt till det uttryck för livet som kommer från synkronitet med den kosmiska verkligheten som omger oss och INTE kommer eller är via imitationer och logiska simuleringar, hur avancerade de än kan vara. Imitationer som, även om de är obegränsade i sin "självlärande", inte kan definieras på ett intelligent sätt under deras tekniska singularitet med ständiga repetitiva simuleringar.

- Det måste bekräftas att livet "injicerat från den oändliga verklighets kosmos" i form av en oändlig ökanda intelligens via evolution omvandlar instintiva entitet till individuella självmedvetande enheter. "Fenomenet" dyker upp i verklighet i konstant kontakt med den miljön av universella energier i sin orsak och sammahang att ge upphov till liv. Ett universellt kosmos där vi ingår och tillhör. Där vi är som del av det i lärandet om det som blir kända, men också om det som fortfarande kan och kunna lära sig om det ännu okända.

Det vill säga att vår kunskap och vår tolkning av verkligheten inte är oändlig, är begränsad till en verklighet som vi upptäcker, upplever, lär oss och lever dag för dag under en naturlig interaktion med universum.

Mycket ofta, vi gör tolkningsfel och tillämpar eller bygger felaktiga slutsatser på vår begränsande artificiell miljö, genom att samla dödmaterial som antagna värde, då är vi involverade i de handlingar för att lägga tegelstenarna till en konstgjord stängsel för våra egna systemiska fängelser, en gradvis bakåtsträvan, leder oss detta till att dra hela vår art under en konstgjordhet av oändlig singularitet, "ett artificiellt paraply"som samtidigt stagnerar  livesutveckling.

När det gäller själva livet, i sina grundläggande konformationer (primitiva celler) kommer här tentativt bekräfta att denna första vitala manifestation var och är en del av påverkan från en extern "intelligens" typisk för universums "synkronitet" som i sin förmåga som en kosmisk miljö och i motsats till entropi gav upphov till livet. Oavsett om detta påstående överensstämmer med den vetenskapliga förklaringen om artens uppkomst och utveckling eller tvärtom är förekomsten av en konstig energifält benämnd via religionen som "helig ande" som gav upphov till den första och grundläggande aspekten av uppkomsten av liv genom replikering och evolution.

Nu, är vi, som kreativa varelser, (i den materiella världen, skapar vi redan slutna system i tidsrummet) invaderar vi med våra konstgjorda system, reducerande system över de som redan finns i ett öppet naturligt och universell system, i det vi kallar universella kosmos framför kaos som även finns i vår dagliga liv.

 Orsaks kosmos och kaos för livets potentiella synkronitet i evolutionen i linje med dess miljö är i motsats till den gradvisa singulariteten av en mekanisk involvering av det som är konstgjord och blir AI vilken håller på att ersätta gradvis det som är livet och för livet:

Fig. Den snabba utvecklingen av konstgjorda system (AI), såsom avancerade logiska simuleringsmaskiner eller som avancerade logiska simulatorprogram (AI_4). Tills man når den tekniska singulariteten (GAI).

- Teknologisk diskurs om definitionen av medvetande.

Med den definition som presenteras här om vad som är de - avancerade konstgjorda logiska systemen - tänker jag inte minska effektiviteten hos dessa mekanismer i deras arbete med logiska lösningar i komplexa problem i den materiella världen. Tvärtom vill jag specifikt påpeka att de är logiska anordningar för mänsklig produktion. Vi människorna, är skaparna av sådana apparater och därför är vi orsaken och effekten till det som byggdes bredvid oss ​​och vi kommer att bli medvetna om de som resultat samt dess konsekvenser.

Medvetande (av det latinska conscientia; att vara medveten om dig och mig och detta) definieras generellt som den omedelbara kunskap som ett subjekt har om sig själv, i sina handlingar, observationer och reflektioner om den definierade objekt. Den hänvisar också till människans förmåga att se och känna igen sig själv och kunna bedöma om hans iakttagelser, erkännanden och dennes egen handling.

I den meningen, lika mycket som experterna inom teknik, vill omdefiniera vad som är medvetenheten, som att säga att ett sådant "mänskligt fenomen" kommer inte att kunna väckas i sina maskiner, på grund att följande principer:

En intelligent skapare i sin mentala värld av ändliga saker kan inte skapa en mekanismprodukt av den ändliga världen som är intellektuellt oändlig? Den produkt kan bli en ackummulator men inte är intelligent

En mekanism för oändlig singularitet när den formas samlar entropiska processer, i den förmodade singulära dynamiken

Andra energi lagen om entropi: kan bli en produkt mer intelligent än sin skapare.

Hur snabb än är en super maskin son insamlar information maskinen är en ansamling av ändliga funktioner.

Slutligen: Kan en skapare som en integrerad enhet av verklighet överträffas av skaparens skapelse?

Jag måste säga att det finns många hypoteser om vad som är medvetande och vad som är intelligens, båda termer som en uttryck för livets utveckling i en tidsrumsprojekt, men kan inte beskrivas än vad som kommer att bli vägen till möjliga nya dimensioner som omfattar mer än vad vi förstår om tidsrum verklighet.

Att minska definitionen av vad som är medvetenhet och intelligens för att förstora maskinnes beundran är inte en lösning, och det är inte heller ett svar på vad vi skapar som en konstgjord miljö som faktiskt redan kontrollerar över stor del av existens av den vi kallar "människa" och effekterna som produceras på den biologiska mångfalden samt över vitala toleransen för planeten Jorden, liksom införandet av obegränsade rutiniseringen av den förment kreativa enheten.

- Växlingsvariabeln i rutiner och kombinationen av dem.

Ur ett artificiellt perspektiv, allt börjar, överensstämmer och ger upphov till inlärningsresultat baserade på algoritmer som aktiveras genom att bilda anslutning på beslutsnätverk som i detta fall uppför sig som konstgjorda nervceller. Det vill säga när det gäller inlärningsprocesser som de passerar i det som kallas artificiella neurala nätverk.

Konstgjorda neurala nätverk som interagerar med principen "test & fel" gör ett statistiskt resultat i dess träningsprocess. 

På detta sätt lär sig dessa logiska simulatorprogram (PSL) som interagerar i sina logiska simuleringsmaskiner (MSL) inom en mångfald av matematiska värden och mellan att hitta de mest gynnsamma statistiska värdena,  blir det svar eller svaralternativ lärda av inkomst data som förmedlas i maskinsystemet och dess program, allt baserat på kombinationen av dess neurala nätverk, som bearbetar statistiskt alltmer komplexa resultat.

  Vad är singularitet och var är synkronitet?

Teknologisk singularitet är en dynamisk föränkligsprocess som, i sin egen entropiska slitage, resulterar i reduktionsaktiviteter och under gigantiska differentierings hastigheter i "Trial & Error", finner logiska svar eller "lär sig" i sina simulerings processer att hitta lösningar eller Logika resultat via beräkningar till alltmer komplexa materiella problem.

Förenkling, den tekniska singularitetsprocessen för konstgjorda informationssystem, är i funktion att observera en materialkross som kan sträcka sig i sin möjliga analys av kontinuitet, för att i sin verksamhet bilda ett slags "universellt svart hål" eller ett ordnat kaos i dess kontinuerliga eller möjliga oändliga arbete med singulariteter av omvänd lösning till det som definieras som synkronitet.

Synkronicitet uppkommer från händelser, som i detta ämne vanligtvis benämner jag som transcendentala eller observerbara  händelser i tidsrummet som följer inte normerade observationer.

Genom vetenskap vet vi, att vi är en produkt definierad som utvecklingen av livet och detta liv, som en del av utvecklingen av planeten. Med andra ord kan det bekräftas att vi har en ständig kommunikation eller närvaro, mellan vissa universella krafter i synkronitet med vår mentala manifestation, vilket ger upphov till kausaliteten i det som är livet, till det som är medvetenheten om verkligheten och till vad som utformar vår egen intelligens i framtiden.

Till vårt "gemenskap" med universum eller den universella delen som gav oss liv, kallar jag processen som synkronitets eller ögonblick i anslutning i linje med den universella energin från vilken vi kommer.

Det sägs att liv är en negentropisk manifestation inför det ständiga slitaget av energimaterialen som omger oss, eftersom vi i vårt försök till "ordning och kreativitet" ger upphov till en form av replikerings- och reproduktionsenergier, vilket innebär transcendens.

Vid slutet på våra individuella existenser uppstår samma transcedens: vill vi därmed kunna ge kontinuitet genom våra ättlingar, en negentropi för livets cykliska processer: en synkronisk händelse för evolution.

Trinitarisk mentalteori och vad som är intelligens.

Om naturlig intelligens endast skulle vara logisk, skulle vi inte ha kunnat dyka upp i våra liv med nya beslut (endimensionell logik). Logik från ett kontinuerligt program med rutiner och beroende av de yttre förhållandena i den vitala hållbarhets och förändringsmiljön skulle inte fortsätta överleva, var vi i så fall robotar eller cyborgsenheter, tills vi slutligen hade försvunnits.

Om det finns evolution, transformation och vitala revolutioner i alla vitala manifestationer, beror dessa på att det finns andra energiformer eller dimensioner av intelligens som är katalityska processer i förnyelse.

Det är från gamla tolkningselement som här har jag kommit fram till slutsatser om vårt sätt att tänka och agera i den naturliga miljön. Jorden är som en moderplacenta som innehåller oss på jakt efter nya evolutionära språng att ge upphov till "födelse i nya dimensioner" , denna tankeprocess i förnyelse baseras på hur evolutionära språng sker annars är det tvärtom hamnar vi i dekadens som konfronterar oss till försvinnandet av arter och liv. Så tillvägagångssättet till mental utveckling har vikten i  argument om intelligens genom följande avdrag:

För hundratusentals år sedan var den mest aktiva delen av  vår intelligens instinktiv praktisk och deduktiv : i sin  logik (IQ eller LI)  gav den primitiv medvetandet upphov till de första verktyg, redskap och former av skydd som byggdes.

Det är uppenbart att i bildandet av biologiska paret, i de avancerade arter, fanns det en logisk-emotionell aspekt av samexistens men också en växande känsla av empati, vare sig det var i familjer eller gruppbildning.

 Vår art utvecklade,  sinnets empati, därav emotionell eller social intelligens. (EQ).

När det gäller den mänskliga mentala utvecklingen (egentligen evolution) genom våra kreativ observation kan vi förstå att allt startades vid  uppvaknande  av den mänskliga medvetenhet .

Gnistan till att inse en yttre, att känna och ha medvetenhet. Medvetande eller utvärdering där den vitala enheten som iakttar det yttre gör det genom " sinnets inre och direkta gränssnitt ".

De medvetna ögonblicken var en revolutionär förändring; även om det under de tidiga dagarna inte var "vetenskaplig beskrivna" eller ännu inte kunde definieras vad sinnena var, och inte heller vad nettovärdet av vad vi för närvarande definierar som kognitiv förmåga kunde beskrivas när vi tolkar och är kreativa för att hitta sannigs värde på en naturlig information.

Det överraskande är att alla författare om studier av sinnet och intelligensen har gått förbi den kausala och evolutionära faktorn för medvetenhets uppvaknande och den av det mänskliga medvetandet som en mental process av transcendens eller transcendental intelligens. Försummelse som beror på skilsmässan mellan akademiska specialiteter.

Med tanke på människans biopsykohistorisk utveckling, följer här då att medveten uppvaknande är ju ett transcendentalt mentalt faktum eftersom att vara medveten  utgör vad definieras här som  sinnets transcendental, tankeprocess (TQ) Och därmed den kreativa förmåga, särskilt i dess potential och möjliga framtida utveckling för transcendental intelligens blir möjligt.

Det  psykohistoriska ögonblicket  där sinnet lyckades deponera sin medvetna nivå från den omedvetna nivån och ur sitt instinktiva arbete, blev något revolutionär ögonblick. Ögonblick som att öppna en liten sektor av en särskild "mental mekanism" eller  föda  en ny mental manifestation som skulle möjliggöra att observera nya dimensioner av den "magiska miljön".

Magiska miljön att ge upphov till den intellektuella processen att kunna imitera, skapa, förnya och särskild transcendera för att övergå i nya evolutionära språng. - Utvecklingshopp i synkronicitet som var ett grundläggande faktum.

Ett hopp av ny mental observation. Ett hopp att forskare ser det som en biologisk process, men inte som ett hopp med perspektiv på mental mognad via universella energier som kärna till en ny nivå av flerdimensionell förståelse.

Ur denna synvinkel, denna förslag om det   transcendentala sinnets som kärnkraftsexistens , är och kommer att ligga till grund för högre forsknings- och utvecklingsresultat, som visar på människans möjliga  överlägsna förmåga i tidsrums dimension som individuellt uttryck framför det kollektiva i dag så kallade mänskliga samhällen.

Allt detta kan naturligtvis leda till djupa studier som betyder och kommer att betyda förändring i vår vetenskapliga -akademiska observation, därav att uppnå svar på transcendensen är viktigaste moment i vad är evolution och vad ger upphov till utveckling av det mänskliga sinnet som sådant. En individuell uppfinningsrikedom i sin kollektiva handling i samklang med det synkroniska sociala nätverket.

Vad gäller framgången för det artificiella mekanismer eller de logiska simuleringsmaskinerna och deras program, kan en viss grad av unikhet (singularitet) kan ses som framgångar endast när dessa konstgjorda system bidrar till mänskliga sinnets harmonin vid interaktion med dess naturliga och universella miljön.

 --------------------------------- Uppdaterat: 2020-09-28

 

>>>  andra artiklar på svenska:

 

För strategiska undersökningar:

J. Alberto Rodriguez ( Julio Rodher)

Ph D. kognitionsvetenskap./ MS. SC. Informationssystem. /Ing. IT.

-------------------------------------------------- -------------

... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Jag söker samarbete/arbete i ovannämnda forskningsområde. Meningen: att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär kan göra det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

J.A.R.H  Gbg, september 2020.

-------------------------------------

PDF: Infologiskt system tillämpning?

 << Andra Artiklar      Huvudsida:             Stöd för Saken >>

"Är mänsklig Beteende Ekologiskt?  PDF;