Cognición y sistemas de información.

 Literatura de referencia: 

 

Abrahamsson, Bengt -Organisationsteori- Studentlitteratur Lund 1989.

Andersson, Christer. Ewald, Lars. Holmgren, Krister. -Handboken i tele och datakommunikation- Studentlitteratur Lund 1997. 

Avison, D.E. Fitzgerald, G -Information Systems Development. Methodologies, Techniques and Tools- Blackwell Scientific Publications 1990.

Beekman, George -Computer confluence. Exploring Tomorrow´s Technology (second edition)- Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. 1997.

Bergström, Lars. Johansson, Erik - Partiklarnas värld - Studentlitteratur. Lund 1991

Bohm, David. Peat, David F. - Ordning och kretivitet i liv och vetenskap - Bokförlaget Korpen Göteborg 1990.

Bruner, Jerome - Realidad mental y mundos posibles - Gedisa Editorial Barcelona 2000.

Buzan, Barry. Segal Gerald - Anticipating the Future - Simon & Sohuster London 1999.

Casti, John L. -Virtuella världar, hur datorsimulering förändrar vetenskapens frontlinjer - Natur & Kultur. 1997

Cooley, Mike. -Arkitekt eller bi - Carlssons bokförlag 1990

Dahlbom, Bo. Mathiassen, Lars -Computers in Context The Philosophy and Practice of Systems Design- NCC Blackwell Oxford 1993.

Dawkin, Richard -Livets flod- Natur och Kultur 1995.

Dennet, Daniel C. - Att förstå medvetandet - Natur och Kultur 1996

Dennet, Daniel C. - La libertad de acción - Gedisa Editoria. Barcelona 2000.

Flera författare. - Encyklopedia om människans historia  del 1- Bra Böcker AB 1995

Flera författare. - Encyklopedia om människans historia  del 2- Bra Böcker AB 1995

Foley, Robert -Varför Människan blev människan- Dualis Förlag AB. 1998.

Green, David W. and others. -Cognitive Science. An introduction- Blackwell Publishers Lta. Oxford 1996.

Goldstein, Bruce E. -Sensation & Perception (5th edition)- Wadsworth Publishing Company ITP. 1999.

Hardy Leahey, Thomas. Jackson Harris, Richard -Learning and Cognition- Prentice Hall, Inc, Hertfordshire 1997.

Hedelman, Gunvald. -Från kretsar till system- Pagina Förlags AB. 1994

Håland, Randi och Gunnar. - Världens historia.  I begynelsen - Bra Böcker AB 1995.

Jastrow, Robert - Underverket Hjärnan - Brombergs Fakta serie 1983.

Johnson-Laird Philip N. -The computer and the Mind: An introduction to Cognitive Science- William Collins Sons nad Co. Galsgow 1988.

Jung, Carl G. -Man and His Symbols- J G Fergoson Publishing Company 1964.

 Kandel, Eric R. Jessell, Thomas M. Schwartz, James H. -Essencials of Neural science and Behavior - Prentice Hall International UK Ltd. 1999.

Lakatos, Imre - Bevis och motbevis. Matematiska upptäckters logik - Bokförlaget Thales Stockholm 1990

MacKenzie, Donald -Knowing Machines Essays on technical Change- The MIT Press Massachusetts 1996

Nörretranders, Tor. -Märk världen: En bok om vetenskap och intuition- Bonniers Alba Stochholm 1993.

Papalia, Diane E. Wendkos Olds, Sally - Psychology- Mcgraw Hill, Inc, USA 1987.

Renard, Krister. -Den moderna fysikens grunder. Från mikro- till makrokosmos- Studentlitteratur Lund 1995

Robson, Wendy -Strategic Management & Information System (Second Edition)- Pitman Publishing. London 1997.

Rönnberg, Jerker, red. - Neuropsykologiska problemställningar Liköpings Universitet. LiU-PEK-R-176 1994.

Silverbark, Thord -Fysikens filosofi - Brutus Österlings Bokförlaget Symposium Stockholm 1999.

Sjödén, Stellan. - Hjärnan, människan och kulturen - Författarhuset Västerås 1995

Sundgren, Bo. - Databasorienterad systemutveckling - Studentlitteratur Lund 1996

Szymanski, Robert A. Szymanski Donald P. Pulschen Donna M. -Computers & Information Systems- Prentice Hall 1997

Tarpy, Roger M. -Contemporary Learning Theory and Research- MacGraw Hill Companies, Inc, USA 1999.

Taylor, Gordon Rattray -Medvetandemaskinen. En upptäcktsfärd i hjärnan - Forum 1982

Toffler, Alvin -The third Wave - William Morrow & Co., Inc, 1980.

Turkle, Sherry - Ditt andra jag, datorn och det mänskliga psyket- Berlings, Arlov 1987.

 Wilden, Anthony. - Kommunikationens strategi - Bokförlaget Korpen Göteborg 1988

 

Tema proximo: | Archivos:|Sitio: | Pagina principal: | Otros temas: |