• Julio Alberto Rodriguez H.
  • LinkedIn: (Julio Rodher CV: 2019)

>

 

 

- Professionellt intresse:  - 2019-2022. -            

 

 

  

Min närvaro som forskare och författare inom forskningsstrategier och strategisk forskning, handlar om teknik,  biohistoria , psykohistoria, kognition, system, teknik, ledarskap, förvaltning och posthistoria. Forskningsarbetet som baseras på nya hypoteser, teorier och antagande. 
 

- Min inställning är att resultaten av min forskning har strategiskt värde på grund av att mitt utredningsarbete observerar kontinuitet och diskontinuitet gällande mänsklig utvecklingen i nutid och framtid. I stor sätt, genom studier av olika livsrum, resursvärderingar, öppna system visavi avgränsade system och hur olika gränssnitt mellan naturliga och artificiella system tolkas och värderas  finns nya svar gällande strategiska frågor.

- Jag förställer att allt om det studerade och tillämpade i våra samhällen fram tills idag innehåller flera "inbundna fel" på grund av historiska reducerade tolkningar, från religion till vetenskap. Tolkningar i relationen mellan ett naturligt system kontra vad som är ett kontinuerlig och växande artificiellt system.

 

Förutsatt att resultaten av några eller alla dessa områden om nämnd  forskning visar att mina idéer, avhandlingar och hypoteser är, eller kommer att bli förslag som kan hjälpa att lösa den katastrofala framtiden som aktuell vetenskap uttrycker ofta, är det viktigt att se med intresse vad som är annorlunda och nytt i de vetenskapliga observationer som i mina ämnen presenteras i sin utveckling. Utvecklingsarbete som hittills har inte haft något stöd utanför mina begränsade egna resurser.

Av de anledningar som anges ovan och efter mer än 10 år av  icke assisterad  forskning, utöver de övriga 10 års universitets- eller assisterade aktiviteter, erbjuder jag mitt forskningsarbete till institutioner med intresse om temaområdet. Särskilt de studier som är engagerade i vad jag definierar som "strategiska observationer".

Intresserar mig särskild, uppgifter relaterade till forskningsprojekt, studier och arbete på strategisk nivå. Undersökningar i relation till en eller flera av de metoder och hypoteser som presenteras här och på sidor med Internet adress: https://supervivir.org

 

Även om mitt arbetshemvist är att föredra i landet där jag bor,  andra externa eller utländska representanter med förslag om samarbete kan nå mig vid ömsesidigt och produktivt avtal.

 

Göteborg - 2019  (Uppdaterad 2019-08-29)

 

-  Julio Alberto  Rodriguez  H. /    Ph.D.  Kognitionsvetenskap / Mg. komplexa system /   - Socialt nätverk: LinkedIn : Julio  Rodher 

-------------------------------------------> I PDF- format: